Τηλεγράφημα κατοίκων Δαλαμανάρας προς Ελ. Βενιζέλο, 1916

Τηλεγράφημα κατοίκων Δαλαμανάρας Άργους προς το πολιτικό γραφείο του Ελ. Βενιζέλου με το οποίο δηλώνουν ότι θα τον ακολουθήσουν. 9/11/1916(?)     «Αναγγείλατε εις μεγάλον Αρχηγόν Ελευθέριον Βενιζέλον ότι οι κάτωθι υπογεγραμμένοι κάτοικοι χωρίου Δαλαμανάρας Άργους, μέχρι τούδε φανατικοί οπαδοί υπ’ Λαϊκού κόμματος, τασσόμεθα εφεξής υπό διαταγάς του λυπούμενοι ότι απατηθέντες από ψευδείς απαγγελείας λαϊκού…

Επαρχία Ναυπλίας, περιγραφή, 1853

ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑΥΠΛΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΙΑΚΩΒΟΥ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ 1853 Ναυπλία, κοιν. Nαύπλιον ή πόλις αύτη κείται επί της βορ-άνατολικής πλευράς βράχου χερσονησίζοντος, ως προβαίνων εις την θάλασσαν προς δυσμάς, αποτελεί τον λιμένα κείμενον κατά το βορ-άνατολικόν της πόλεως, ο λιμήν ούτος είναι ευρύχωρος και ασφαλής…

ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, 1837

Δεύτερες Δημοτικές Εκλογές στο Δήμο ΝΑυπλιέων, 1837 Νέος Δήμαρχος ο Γεώργιος Αντωνόπουλος   Τον Μάϊον του 1837 εγένοντο αι δεύτεροι δημοτικοί εκλογαί από της συστάσεως τού Δήμου Ναυπλιέων, αι οποίαι διεξήχθησαν εν τω μέσω φανατικής πάλης μεταξύ των δύο ισχυρών τότε τοπικών κομμάτων του δημάρχου Σπ. Παπαλεξοπούλου και του Γεώργ. Μ. Αντωνοπούλου, ενός εκ των…

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Ναυπλίου, Β’

Ασπρόμαυρες Φωτογραφίες του Ναυπλίου  δεύτερο μέρος   Nauplia panorama   Nauplia street scene   Nauplia view from Railway Station 1905   Nauplia street scene   Nauplia street scene and bell tower

ΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΟ 1940

ΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΟ 1940 από το “ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟλΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ” ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Εφημ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2001   Παρότι έχουν περάσει έξι περίπου δεκαετίες πιστεύω πως ήσαν πρόσφατα. Ήμουν παιδί στην τετάρτη Δημοτικού στην Πρόνοια. Δεν πέρναγε από το μυαλό μου ότι η…