Ο Ναυπλιώτης Αντιστράτηγος Δημήτριος Παπαδόπουλος

Ο Ναυπλιώτης Αντιστράτηγος Δημήτριος Παπαδόπουλος Ο Δημήτριος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στο Ναύπλιο στις 15 Δεκεμβρίου 1889 και ήταν δευτερότοκος γιος του εκ Καλαμάτας γενικού αρχιάτρου (συνταγματάρχη) Σπυρίδωνα Ι. Παπαδόπουλου (Καλαμάτα 2 Ιουλίου 1853 – Ναύπλιο 15 Δεκεμβρίου 1930) και της συζύγου του Ελένης (Ναύπλιο, 1857-1949), κόρης του Ναυπλιώτη ιερέα Νικ. Καμαριώτου. Η μητέρα του, Ελένη Παπαδοπούλου…

Η Πόλη της Napoli di Romania και το Κάστρο του Άργους

Η Πόλη της Napoli di Romania και το Κάστρο του Άργους από το βιβλίο του Jakob Fugger Ehrenspiegel des Hauses Osterreich – 1555 Αν και το βιβλίο φαίνεται να έχει εκδοθεί το 1555, οι λεπτομέρειες από την πόλη του Ναυπλίου, απεικονίζουν την πόλη επί Βενετοκρατίας, γιατί υπάρχουν εκκλησίες  και οι Τούρκοι φαίνεται να βρίσκονται έξω και…

Στα ερείπια της Τίρυνθας και της Ναυπλίας, EDWARD DODWELL (1801)

Κλασική και τοπογραφική Περιήγηση Στην Ελλάδα Κατά τα έτη 1801, 1805, και 1806. EDWARD DODWELL Στα ερείπια της Τίρυνθας και της Ναυπλίας Αφού παραμείναμε τρεις ημέρες σε αυτό το ενδιαφέρον μέρος (Μυκήνες), ετοιμάσαμε τα άλογά μας, με την πρόθεση να επισκεφτούμε το υπόλοιπο της Αργολίδας. Αφού κατεβήκαμε από το Χαρβάτι προς τον κάμπο, παρατηρήσαμε κάποια…

Νότια Αργολίδα (χαρακτικό)

Νότια Αργολίδα (χαρακτικό) Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)     Χαρακτικό που απεικονίζει τη νότια Αργολίδα. Ορεινό τοπίο, χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση, με βοσκούς να βόσκουν τα πρόβατά τους στα υψώματα, και χωρικούς να συζητούν σε ένα δρομάκι. Φαίνονται επίσης και κάποια τείχη, πιθανότερα από την αρχαία εποχή. Σχεδιαστής: Stademann, F. Χαράκτης: Lebsche, Ch

Δημοτικές εκλογές Δήμου Μιδέας 1883

Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝ (Εφημερίς του λαού) Ναύπλιο 19 Ιουλίου 1883 Εν τω Δήμω Μιδέας επέτυχεν ο Ν. Ευσταθόπουλος αποτυχόντος του αντιθέτου υποψηφίου κ. Ευθ. Χαντζοπούλου δια μόνον πέντε ψήφων μεθ’ όλας τας … εν τω δήμω τούτω … πιέσεις και εξωτερικάς επεμβάσεις, ενώ εν Ναυπλίω υπήρχον 10 εκλογείς του Δήμου Μιδέας και φίλοι του κ.…

Η στρατιωτική μπάντα στην Ελλαδα και στο Ναύπλιο

Η στρατιωτική μπάντα στην Ελλαδα και στο Ναύπλιο Η πρώτη στρατιωτική μπάντα & και η πρώτη στρατιωτική σχολή μουσικών στο ΝΑΥΠΛΙΟ *** από την πτυχιακή εργασία “Οι στρατιωτικές μπάντες στον Ελλαδικό χώρο και η μουσική δημιουργία”, της Παπαστεργιοπούλου Αλεξάνδρας Η στρατιωτική µουσική έχει εµφανιστεί από τα αρχαία χρόνια, σε όλους τους στρατούς, διαφορετικών λαών και…

Ο βασιλιάς Όθων της Ελλάδας: Η βαυαρική διακυβέρνηση στο Ναύπλιο (βιβλίο) από τον Reinhold Friedrich

Ο βασιλιάς Όθων της Ελλάδας: Η βαυαρική διακυβέρνηση στο Ναύπλιο (βιβλίο) από τον Reinhold Friedrich   Το παραπάνω βιβλίο είναι στα Γερμανικά. «Ο βασιλιάς Οθων της Ελλάδας: Η βαυαρική κυριαρχία στο Ναύπλιο 1833/34» από τον Reinhold Friedrich Μερικά από τα περιεχόμενα: Το Μνημείο των Φιλελλήνων στο Ναύπλιο Η δομή του Προέδρου Καποδίστρια στο Ναύπλιο Τα ίχνη…