Η Είσοδος Του Όθωνα Στο Ναύπλιο – 6 Φεβρ. 1833 – G.W. Kraus

Η είσοδος του Όθωνα στο Ναύπλιο στις 6 Φεβρ. 1833 – G.W. Kraus Παρόμοιες δημοσιεύσεις Η Αποβίβαση Του Όθωνα, Στο Ναύπλιο Ο Όθωνας Φθάνει Στο Ναύπλιο, 1833 Η Είσοδος Του Βασ. Όθωνα Στο Ναύπλιο, Λιθογραφία, 1836