Η περιοχή μας στον Παγκόσμιο Χάρτη του Ebsdorf

Monialium Ebstorfensium mappa mundi – 1234 Παγκόσμιος Χάρτης του Ebstorf Ο χάρτης Ebstorf ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα mappa mundi (ένας μεσαιωνικός ευρωπαϊκός χάρτης του κόσμου). Κατασκευάστηκε από τον Gervase του Ebstorf , ο οποίος ήταν πιθανώς ο ίδιος άνθρωπος με τον Gervase of Tilbury, κάποια στιγμή μεταξύ 1234-1240. (Νεότερη εκδοχή αναφέρει ότι επειδή περιέχει πάρα…