Ναύπλιο, 1897, κείμενα και σκίτσα του Henri Avelot

Ναύπλιο, 1897, κείμενα και σκίτσα του Henri Avelot Απόσπασμα από το βιβλίο  Σκίτσα Ελλάδας και Τουρκίας, 1896-1897: γύρω από το αρχιπέλαγος / κείμενα και σχέδια του Henri Avelot, 1897  Croquis de Grèce et de Turquie, 1896-1897 : autour de l’archipel / textes et dessins d’Henri Avelot …Από την Κόρινθο στο Ναύπλιο, απλώνεται η πεδιάδα του…