’Απηγόρευσε Τα «Μπαίν Μίξτ» Ο Λιμενάρχης Του Ναυπλίου, 1961


ΝΕΟΝ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΕΜΝΟΤΥΦΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ – ΕΠΕΝΕΒΗΣΑΝ  0Ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΖΗΤΗΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΝ ΑΡΣΙΝ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ – Υπάρχει σχετικόν διάταγμα τού 1951; 
πηγή: cityofnafplio.com

Paul Mechlen, 1951, άποψη Ναυπλίου

“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” 23-08-1961

ΝΑΥΠΛΙΟΝ, 22/08/1961.— Ζωηρότατα σχολιάζεται διαταγή, τήν οποίαν έξέδωκε τό λιμεναρχείον Ναυπλίου, διά τής οποίας άπηγορεύθησαν είς τήν πλάζ, πρό τού νέου ξενοδοχείου, εις τήν Άκροναυπλίαν, τά «μπαίν μίξτ».

Όταν τά όργανα τής λιμενικής αστυνομίας επεχείρησαν να εφαρμόσουν την απρόοπτον αυτήν διαταγήν, πολλοί ξένοι τουρίσται και Έλληνες παραθερισταί, ενόμισαν ότι πρόκειται περί αστεϊσμού. Όταν, όμως, οι πάντες εβεβαιώθησαν ότι τα λιμενικά όργανα εσοβαρολόγουν, το γεγονός ανεφέρθη εις τον Πρόεδρον του ΕΟΤ κ. Πλυτάν, ο οποίος εκάλεσε τον λιμενάρχην δια να πληροφορηθή τί συμβαίνει. Ο λιμενάρχης όμως απουσίαζε και αναμένεται η επάνοδός του δια να εξηγηθή εις τί οφείλεται η έκδοσις της παραδόξου αυτής διαταγής, η οποία ανεστάτωσε τους λουομένους.

Η είδηση για την απαγόρευση, χρησιμοποιήθηκε και για τις πολιτικές γελοιογραφίες της εποχής (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 26-08-1961)

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΘΗΝΑΙ, 22/08/1961 – Επί του θέματος της απαγορεύσεως των “μπαιν μιξτ” εις την προ του νέου ξενοδοχείου εις την Ακροναυπλίαν πλαζ, ἐσημειώθὴσαν αἱ ἀκόλουθαι ἐξελίξεις:

Ὁ ὑπουργὸς ἑμπορικῆς ναυτιλίας κ. Ανδριανόπουλος ἐπεκοινώνησε μετὰ τοῦλιμενάρχου Ναυπλίου, ἀπὸ τὸν ὑποῖον ἐζήτησεν, ὅπως ἀρθῇ ἁμέσως ἡ διαταγὴ ἁπαγορεύσεως τῶν «μπαίν μίξτ». Ὁ λιµενάρχης διεβεβαίωσε τὸν ὑπουργὸν ὅτι δὲν ἐνήργησεν ἐκ πρωτοβουλίας του, ἆλλὰ κατόπιν διαταγῆς τοῦ εἰσαγγελέως πλημμελειοδικῶν Ναυπλίου. Ὁ κ. Ανδριανόπουλος διεβίβασε τὰ ἀνωτέρω εἷς τὸν πρόεδρον τοῦ ἐθνικοῦ ὀργανισμοῦ

τουρισμοῦ κ. Πλυτᾶν, οὁποῖος ἁμέσως ἐπεκοινώνησε μετὰ τοῦ ὑπουργοῦ δικαιοσύνης κ. Καλλία καὶ ἐζήτησε τῆν ἐπέμβασίν του, διὰ τὴν ἄρσιν τῆς διαταγής καὶ ἐκ µέρους του εἰσαγγελέως πλημμελειοδικῶν.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὡς μετέδωσαν ἂνταποκριταὶ ἐκ Ναυπλίου, ὁ λιµενάρχης τῆς πόλεως τοὺς ἐδήλωσεν ὅτι µόνον μικρὸν τμῆμα τῆς ακτῆς, κάτωθι τοῦ Παλαμιδίου, δυνάμει διατάγματος δηµοσιενθέντος εἲς τὴν «᾿Ἐφημερίδα τῆς κυβερνήσεως» τῆς 24ης Φεβρουαρίου 1951***, ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς “γυναικεία μπάνια” ὅπου ἀπαγορεύεται νὰ λούωνται ἄνδρες. Αὐτὴν τὴν διαταγὴν ἐφαρμόζουν μὲ ἥπιον καὶ πολιτισµένον τρόπον οἱ ναῦται τοῦ λιμεναρχείου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 12/09/1961

Λίγες ημέρες αργότερα, τη σκυτάλη πήρε ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Χρυσόστομος με δηλώσεις του “…επιτίθεται μετά σφοδρότητος εναντίον των αρμοδίων…”

*** ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (όπως δημοσιεύτηκε στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” στις 24 Φεβρουαρίου 1951).

Άρθρο 44

Κανονίζομεν τὰ τῆς λήψεως λουτρῶν ἐν ᾿Αρβανιτειᾷ ὡς ἑξῆς :

α) Διά μὲν τοὺς ἄνδρας ὡς καὶ μικτὰ τοιαῦτα (Bains Mixte) τὸν δεξιὰ καὶ κάτωθι τῆς Ακροναυπλίας αἰγιαλὸν ἀρχομένου ἀπὸ τῶν ὑδροσωλήνων λήψεως θαλασσίου ὕδατος

τῆς ᾿Ηλεκτρικῆς “Ἑταιρείας καὶ 

β) Διὰ τὰς γυναῖκας τὸν ἀριστερὰ καὶ κάτωθι τοῦ Παλαμιδίου αγιαλόν.

2. Απαγορεύεται εἰς πάντας ἐν ᾿Αρβανιτειᾷ νὰ ἐκδύωνται πρὸς λήψιν λουτροῦ εἰς ἄλλα µέρη πλὴν τῶν ἐν τῷ 44 άρθρω καθορισθέντων τοιούτων.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s