ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ!!! 1957


ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ!!! 1957

Δημοσιεύματα εφημερίδων για την πόλη μας, σε μια εποχή παροξυσμού για κοιτάσματα ουρανίου στην Ελλάδα, ιδίως σε Θεσσαλία και Μακεδονία.

ΝΑΥΠΛΙΟΝ 11/05/1957

Ό γέρων συμπολίτης μας κ. Άλ. Τσιλικανίδης άνέφερεν ότι την παρελθούσαν έβδομάδα συνήντησε τέσσαρας Γερμανούς καί έναν Άγγλον, οι όποίοι διεξήγαγον εις τον προ του νεκροταφείου χώρον πρός άναχάλυψιν ουρανίου. Οι ξένοι, είπεν ο κ. Τσιλικανίδης, μετά πολύωρον έξέτασιν του εδάφους έλαβον μεθ’ εαυτών μερικούς λίθους, ερωτηθέντες δέ σχετικώς ύπ’ αύτού, του άπεκάλυψαν ότι ύφίστανται σοβαραί ένδείξεις περί τής ύπάρξεως είς τον ώς άνω χώρον κοιτασμάτων ουρανίου.

“ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ” 12/05/1957

Το ουράνιον συγκεντρώνει, ώς γνοστόν, τελευταίως, τό ένδιαφέρον όλων των ‘Ελλήνων. Λατόμοι, αστυνόμοι, έμποροι, γεωργοί, ψαράδες, δημοδιδάσκαλοι, οι πάντες, αναζητούν ουράνιον εις όλα τα μέρη, πετρώδη και μη. Αλλά το Ναύπλιον έχει ευλογώτερα άναστατωθή, άπό κάθε άλλην περιοχήν. Όπως έγνώσθη προχθές, ο γεωλόγος του Βιολογικού Ινστιτούτου των Αθηνών κ. Σ. Φατιάδης, είναι βέβαιος ότι υπάρχει ουράνιον είς ένα λοφίσκον παρά το # νεκροταΦεΐον τής πόλεως και μάλιστα υψηλής περιεκτικότητος. Τό πράγμα διεδόθη αμέσως. Καί αν αι άρχαί δεν λάβουν, μέτρα, μάς έπληροφόρησεν ένας Ναυπλιεύς, δεν θα μείνη είς τον λοφίσκον λίθος επί λίθου.

“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 18/05/1957

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s