Ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τις Μυκήνες, ΜΕΡΟΣ Α’

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τις Μυκήνες, ΜΕΡΟΣ Α’   Mycenae The Lion Gate   Mycenae LION Gate   Mycenae Interior of tomb known as the Treasury of Atreus   Grave Circle A, Mycenae   Lion tholos tomb at Mycenae   Mycenae panorarma   Mycenae Mr Schliemann’s Treasury dromos, completely excavated 1893   Mycenae Wall

Αχλαδόκαμπος, Μύλοι 1890 (περιήγηση)

Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολην επάνοδος εις Πάτρας δια Ναυπλίου και Κορίνθου Χ. Π. ΚΟΡΥΛΛΟΥ 1890 Δύο οδοί ήγον έκ της ’Αργείας εις Μαντίνειαν· και η μεν ώνομάζετο Κ λ ί μ α ξ, η δε Πρίνος, εκλήθη δε Κλίμαξ, διότι η δια αυτής κάθοδος εγίνετο διά βαθμιδών, κατεσκευασμένων έν αυτή. Η εξ Αργους εις…

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την Αρχαία Επίδαυρο, Β’

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την Αρχαία Επίδαυρο ΔΕΥΤΕΡΟ μέρος   Epidaurus, theatre  1957     Epidaurus theater, various Germans 1905        

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου και η συμβολή των Σουηδών στην οργάνωσή του (1833-1933)

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου και η συμβολή των Σουηδών στην οργάνωσή του (1833-1933) Περίληψη της δημοσίευσης του Δημήτρη Χ. Γεωργόπουλου   Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερο γίνεται ευρέως γνωστή η ανασκαφική δραστηριότητα των Σουηδών αρχαιολόγων στην Αργολίδα. Όμως, είναι σχεδόν άγνωστη η συμβολή τους στη μεταστέγαση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ναυπλίου από το Βουλευτικό στο…

Ασπρόμαυρες Φωτογραφίες Από Την Αρχαία Επίδαυρο, Α’

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την Αρχαία Επίδαυρο πρώτο μέρος