ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ανδρέας Καρκαβίτσας Περιοδικό ΕΣΤΙΑ, τεύχος 16, έτος ΙΖΙ’ 1892   Πρώτη μου δουλειά, όταν έφθασα εις τό Ναύπλιον, ήτο νά ίδώ τό Παλαμήδι. Mε μισοκομένα γόνατα, άνέβην τά χίλια οκτακόσια ογδόν­τα σκαλοπάτια του κ’ έφθασα εις τήν κορφή. “Εστριψα αριστερά κάτω άπο μία πύλη, πώχει τον λέοντα των Βενετσάνων επάνω…