Προκήρυξις των Ανταρτών (1η Φεβρ. 1862)


Προκήρυξις των Ανταρτών

Από την εφημερίδα ΑΥΓΗ (7-2-1862)

 

Οι αντάρται του Ναυπλίου εξέδωκαν την ακόλουθον Προκήρυξην, ήν εδημοσιευσε χθες και η Ελπίς.

Απλή ανάγνωσις αυτής αρκεί να πείση έκαστον, ότι ο σκοπός των στασιαστών είναι η ανατροπή των καθεστώτων.

 

Έλληνες!   

Η 25 Μαρτίου ανέττειλε φαιδρά είς την ευκλεά ημών πατρίδα κατασυντριβέντων κατ΄αυτήν δεσμών τεσσάρων αιώνων και καταπατηθείσης της αισχράς ημισελήνου ήτις εμόλυνε την γεννέτριαν της ελευθερίας γην. Πολύμοχθος πλήν ευγενής αγών απέδωκεν ημίν την τιμήν, την ελευθερίαν και την ζωήν, και το έθνος ημών έγγραφεν και πάλιν εις τα δέλτους της ζωής περικύκλωσε τον δια των αιμάτων και θυσιών του στηριχθέντα υπ΄αυτού θρόνον. Δυστυχώς όμως ξένοι ήρπασαν τα θέρη ημών, και λυμεώνες ελυμαίνοντο τους καρπούς των κόπων μας, το έθνος εν μια νυκτί υψώθη ως γίγας και η 3 7βρίου του 1843 εχαιρέτησε την φίλην ημών πατρίδα εις την καταπεπληγωμένην και ηρωϊκήν αυτής χείρα, κρατούσα τον συνταγματικών χάρτην, ώ πόσαι ελπίδες ανεπτερώθησαν τότε! ώ ποίας το έθνος προσεδόκα ημέρας! πλην φεύ, εθνοκατάρατος πολιτική, μιαιφόνον και κακούργον σύστημα, σύστημα εξανδραποδισμού και εξαχρειώσεως, σύστημα ως σύμβολον φέρον, την ανομίαν και την προδοσίαν, εμόλυνε δια της δυσωδίας αυτού, την μόλις πνεύσασαν  αύραν της ελευθερίας, και μικρού δείν κατέπνιγεν ημάς, ειμή υπέφωσκεν η εθνοσωτήριος της 1 Φεβρουαρίου 1862 ημέρα. Το ηρωϊκόν Ναύπλιον ηρώων οδηγούντων τη γενναία της αυτού φρουράς συνάρσει, και τη των πολιτών αυτού θελήσει, πρώτον ήρπασε τα όπλα και πρώτον κατέφερε καιρίαν κατά του συστήματος πληγήν, επισείον την σημαίαν της ελευθερίας, εφ΄ής χρυσοίς γράμμασι φαίνονται και αι τρεις εθνοσωτήριαι αυταί αρχαί.

  1. Κατάπτωσις του συστήματος, πιστώς υπηρετουμένου υπό της μέχρι τούδε και αναγόρευσις νέου εγγυωμένου τας ελευθερίας του λαού και την εφαρμογήν των ετέρων δύω επομένων αρχών.
  2. Διάλυσις της δια βιαίων μέσων κατασταθείσης και μέχρι τούδε υπαρχούσης βουλής, και
  3. Συγκρότησις εθνοσυνελεύσεως υπισχνουμένης την υπό του έθνους ανάκτησιν των καταπατηθεισών αυτού ελευθεριών και πλήρωσιν παντός ευγενούς και εθν. Ημών πόθου.

Ανατείνατε όθεν, συμπολίται, ικέτιδας προς τον Θεόν χείρας, υπέρ ευοδόσεως του έργου ημών και παντί σθένει συντρέξατε υπέρ της ανακτήσεως της καλής πίστεως και των υγιών αρχών εις την ωραίαν πατρίδα μας.

Ναύπλιον, την 2 φεβρουαρίου 1862.

Η επιτροπή ΜΙΧ. ΙΑΤΡΟΣ, Γ. Α. ΠΕΤΜΕΖΑΣ, ΠΟΔ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Γ. Ι. ΙΑΤΡΟΣ , Κ. Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Κ. ΠΕΤΣΑΛΗΣ, ΙΩ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ.

Ο γενικός γραμματεύς Γ. Δ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s