Ο εμπρησμός των γραφείων της ΕΔΑ στο Άργος, 1958


Ο εμπρησμός των γραφείων της ΕΔΑ στο Άργος, 1958

AYGI_1958

Αφορμή για αυτή τη δημοσίευση στάθηκε ένα αφιέρωμα στην “Εφημερίδα των Συντακτών” με τίτλο “Ο σχεδιασμός της φοβίας” του Τάσου Κωστόπουλου.

Το δημοσίευμα “φέρνει στο φως” μια εγκύκλιο του υφυπουργού Δημοσίας Ασφαλείας Ευάγγελου Καλαντζή προς τους υφισταμένους του αστυνομικούς διευθυντές και διοικητές της χωροφυλακής (13.9.1958), με θέμα τη δυναμική «αντιμετώπιση της κομμουνιστικής δραστηριότητας» από τα σώματα ασφαλείας μετά την απροσδόκητη άνοδο της ΕΔΑ στις πρόσφατες εθνικές εκλογές.

Μέχρι σήμερα είχαν έρθει στο φως τεκμήρια για τον επιτελικό κυρίως σχεδιασμό του έκνομου «αντικομμουνιστικού αγώνα», που δρομολογήθηκε από τον Καραμανλή μετά την ανάδειξη της ΕΔΑ σε αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές της 11ης Μαΐου 1958.

Εμείς όμως θα εστιάσουμε σε ένα συγκεκριμένο γεγονός που αναφέρεται το δημοσίευμα της εφημερίδας και αφορά την περιοχή μας.

Ο λόγος για την ανατίναξη των γραφείων της Κοζάνης (31.8.1958) και του Βόλου (2.9.1958) με δυναμίτιδα από «αγνώστους» και τον εμπρησμό εκείνων του Αργους (5.9.1958)· ο τελευταίος μόλις είχε αποδοθεί προσχηματικά από τη χωροφυλακή στα ίδια τα μέλη της νομαρχιακής του κόμματος, με αποτέλεσμα την προφυλάκισή τους (και) για «ψευδή καταμήνυσιν».

Ψάξαμε, λοιπόν, να βρούμε δημοσιεύματα της εποχής για τον εμπρησμό των γραφείων της ΕΔΑ στο Άργος που έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου 1958.

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"στις 06/09/1958

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»στις 06/09/1958

Στην εφημερίδα “Ελευθερία” στις 06/09/1958 δημοσιεύεται στη πρώτη σελίδα

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ ΕΓΙΝΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΓΟΣ”.

Η αστυνομίαν εθεώρησεν υπεύθυνον την διοίκησιν της Ε.Δ.Α. και την συνέλαβε.

Έναρξις πυρκαγιάς εσημειώθη χθες την 3.30′ π.μ. εις τα γραφεία της ΕΔΑ εις Άργος, η οποία υπό των τοπικών αρχών εχαρακτηρίσθη ως απόπειρα εμπρησμού. Ως δράσται της απόπειρας φέρονται υό των εν λόγω τοπικών αρχών οι υπεύθυνοι της ΕΔΑ, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Η άποψις εν τούτοις αυτή αποκρούεται υπό της ΕΔΑ, ως προκύπτει από σχετικήν ανακοίνωσιν του γραφείου τύπου του κόμματος, θεωρεί την απόπειραν εμπρησμού εις Άργος ως συνέχειαν των προηγουμένων δυναμιτιστικών ενεργειών εναντίον των γραφείων της εις Κοζάνην και Βόλον και ως μέρος προδιαγεγραμμένου σχεδίου αποβλέποντος εις την καταπτόησιν της αντιπολιτεύσεως και την δημιουργίαν κλίματος ανωμαλίας.”

Τα περί ενάρξεως πυρκαγιάς εις τα γραφεία της ΕΔΑ εις Άργος ανεκοινώθησαν εις το υφυπουργείον Εσωτερικών δι’ αναφοράς του περιοδεύοντος διοικητού Χωροφυλακής Αργολίδας κ. Ανδρικοπούλου.

Συμφώνως προς αυτήν χθες την 3.30 πρωϊνήν και εντός των επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας του Άργους γραφείων της ΕΔΑ εξερράγη πυρκαγιά εξ εντύπων προπαγανδιστικών παρωχημένης χρήσεως, τοποθετημένων εις το μέσον του γραφείου. Το πυρ κατεσβέστη τη επεμβάση οργάνων της χωροφυλακής και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το τηλεγράφημα αναφέρει περαιτέρω ότι γενομένης αυτοψίας παρά του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ναυπλίου, του Διοικητού Χωροφυλακής, αξιωματικών της υποδιοικήσεως Χωροφυλακής, ενός πολιτικού μηχανικού και αξιωματικών της πυροσβεστικής υπηρεσίας, διεπιστώθη απολύτως ότι το πυρ ετέθη σκοπίμως από άτομα κατέχοντα τας κλείδας των σιδηρών ρολλών των γραφείων, προς δημιουργίαν προσχημάτων διαμαρτυριών εις βάρος της κυβερνήσεως και των κρατικών οργάνων.

Τας κλείδας κατείχον τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΑ Αργολίδος, Σωτήριος Καλύβας οικοδόμος ετών 34, Θωμάς Ματράγγος υδραυλικός ετών 55, κάτοικοι Άργους και Ηλίας Δούβρης εργάτης ετών 55 κάτοικος Ναυπλίου υποψήφιος βουλευτής της ΕΔΑ. Οι φερόμενοι δράσται συνελήφθησαν. Αι ανακρίσεις συνεχίζονται.

emprismos eda_1958

Ο υφυπουργός των εσωτερικών κ. Καλαντζής, ευθύς ως του ανεφέρθη το γεγονός, εζήτησεν συμπληρωματικήν λεπτομερή αναφοράν. Εν τω μεταξύ αναμένεται και το πόρισμα της διεξαγομένης προανακρίσεως ως και η έκθεσις του Εισαγγελέως.

Ανεκοινώθη εκ του υφυπουργείου Εσωτερικών ότι εξ όλων των μέχρι στιγμής στοιχείων προκύπτει αναμφισβητήτως ότι το πυρ ετέθη υπό των υπευθύνων δια την φύλαξιν του γραφείου, διότι ουδείς άλλος ηδύνατο να εισχωρήση εις τούτο, άνευ παραβιάσεως των σιδηρών θυρών.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑ

Η ΕΔΑ αποκρούουσα την άποψιν ότι η απόπειρα εμπρησμού αποτελεί έργο των ιδίων των τοπικών υπευθύνων της, προέβη εξ αφορμής του γεγονότος τούτου καθώς και των προηγουμένων δυναμιτιστικών ενεργειών εναντίον των γραφείων της εις Κοζάνην και Βόλον εις σειράν διαμαρτυριών. Ούτω, όπως ανεκοινώθη σχετικώς, εστάλη τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλή, ενώ αντιπροσωπείαι εκ βουλευτών επεσκέφθησαν τον υπουργόν και τον υφυπουργόν Εσωτερικών κ.κ. Μακρήν και Καλαντζήν και τον υπουργόν Δικαιοσύνης κ. Καλλίαν. Αι αντιπροσωπείαι της ΕΔΑ διεμαρτυρήθησαν διότι συνεχίζονται αι επιθέσεις κατά των γραφείων της Ε.Δ.Α. και δημιουργείται, ως είπον, μία απαράδεκτος και επικίνδυνος κατάστασις.

Η μη ανακάλυψις και σύλληψις των δραστών των ανατινάξεων των γραφείων της Κοζάνης και του Βόλου, ετόνισαν αι αντιπροσωπείαι της ΕΔΑ, καθώς και το γενικώτερον τρομοκρατικόν κλίμα που καλλιεργεί η κυβέρνησις και τα αστυνομικά όργανα εξ αντικειμένου αποτελούν ενθάρρυνσιν των τρομοκρατών και των δυνάμεων της ανωμαλίας.

Οι κ.κ. υπουργοί επανέλαβον, ως ανεκοινώθη, την δήλωσιν ότι είναι αντίθετοι και θα πατάξουν τοιούτου είδους ενεργείας και ότι έδωσαν εντολάς, δια την ανακάλυψιν και σύλληψιν των δραστών.

Αντιπροσωπεία εξ άλλου της ΕΔΑ επεσκέφθη επίσης και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κιουσόπουλον, ο οποίος, ως ανεκοινώθη, την διαβεβαίωσεν ότι η δικαστική αρχή θα προβή εις τας επιβαλλομένας ενεργείας.

Βουλευτές της ΕΔΑ προέβησαν επίσης εις διάβημα και προς τας τοπικάς αρχάς του Άργους.

emprismos eda_1958_2

Σε νέο δημοσίευμα της εφημερίδας “Ελευθερία” στις 09/09/1958 αναφέρεται:

“ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑΝ”

Εκ του υπουργείου Δικαιοσύνης ανεκοινώθη, τηλεγράφημα του Εισαγγελέως Εφετών Ναυπλίου, αναφέροντος ότι ως διεπίστωσεν ο εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Ναυπλίου, το πυρ εις τα εν Άργει γραφεία της ΕΔΑ “ετέθη σκοπίμως έσωθεν επί σωρού εντύπων και βιβλίων παρ’ ατόμου έχοντος εις χείρας του τας κλείδας της εισόδου, αποκλειομένου του εμπρησμού έξωθεν”.

Επίσης ανεκοινώθη ότι οι συλληφθέντες ως υπαίτιοι του εμπρησμού Ματράγγος, Καλύβας, Δεσύλλας και Δούβρης, στελέχη της ΕΔΑ, προσαχθέντες ενώπιον του ανακριτού, εζήτησαν προθεσμία τεσσαράκοντα ωρών δια ν’ απολογηθούν.

Εφημερίδα "Μακεδονία" στις 06/09/1958 (οπισθόφυλλο)

Εφημερίδα «Μακεδονία» στις 06/09/1958 (οπισθόφυλλο)

"Μακεδονία" 07/09/1958

«Μακεδονία» 07/09/1958

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” στις 07/09/1958

ΕΙΣ ΕΚΘΕΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ

ΟΤΙ ΕΣΩΘΕΝ ΕΤΕΘΗ Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΟΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΙΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΗ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

Η Ε.Δ.Α. ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑΙ 6, Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Καλλίας έδωσεν την εσπέραν προς δημοσίευσιν το κείμενον τηλεγραφικής αναφοράς του εισαγγελέως Εφετών Ναυπλίου κ. Κορκολοπούλου επί της πυρκαϊάς εις τα εν Άργει γραφεία της ΕΔΑ, εχούσης ως εξής:

“Κατά σημερινήν αναφοράν του Εισαγγελέως των Πλημμελειοδικών Ναυπλίου την 4ην πρωινήν ώραν της σήμερον εγένετο αντιληπτή πυρκαϊά εν Άργει εντός των γραφείων της ΕΔΑ. Το πυρ κατεσβέσθη δια παροχετεύσεως εξωτερικώς ύδατος χωρίς να εισέλθει τις εντός των γραφείων, ησφαλισμένων έξωθεν δια σιδηρών ρολών ων τας κλείδας κατείχον πρόσωπα των γραφείων της ΕΔΑ. Κατά την σημερινήν αυτοψίαν του ιδίου εισαγγελέως των πλημμελειοδικών το πυρ ετέθη σκοπίμως έσωθεν επί σωρού έντυπων και βιβλίων παρ’ ατόμου έχοντος εις χείρας του τας κλείδας της εισόδου, αποκλειομένου του εμπρησμού έξωθεν”.

Ο υφυπουργός εσωτερικών κ. Καλλαντζής, ερωτηθείς χθες εάν έχει να δηλώσει τι μετά την υποβολήν της εκθέσεως του εισαγγελέως, απήντησεν, ότι αναμένει την ολοκλήρωσιν του πορίσματος των ανακρίσεων προκειμένου να καταλήξη εις αποφάσεις. Όπως ανεκοινώθη υπό του εισαγγελέως πλημμελειοδικών Ναυπλίου, συνεχίζονται αι ανακρίσεις προκειμένου να καταλογιστούν αι ευθύναι των δραστών και να ασκηθή η κατά νόμο προβλεπόμενη ποινική δίωξις.

ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΛΗΘΗ ΤΟ ΠΥΡ

Αι συνθήκαι υφ’ ας εγένετο ο εμπρησμός έχουν ως ακολούθως, συμφώνως προς τα συγκεντρωθείσας τελευταίας πληροφορίας:

Τα γραφεία της ΕΔΑ Άργους ευρίσκονται επί της κεντρικής οδού Βασιλίσσης Σοφίας εις το ισόγιον δωμάτιον και λειτουργούν κανονικώς και ανεμποδίστως. Περί την 4ην πρωϊνήν της Παρασκευής διερχόμενος αρτεργάτης αντελήφθη την έναρξιν πυρκαϊάς εις τα εν λόγω γραφεία, έσπευσε δε να ειδοποιήση αμέσως την διοίκησιν χωροφυλακής και την πυροσβεστικήν υπηρεαίαν. Οι προϊστάμενοι των ανωτέρω υπηρεσιών έσπευσαν αμέσως επί τόπου και αντελήφθησαν ότι από τον φεγγίτην του διαμερίσματος του ευρισκόμενου άνωθεν των θυρών εξήρχετο πυκνός καπνός. Τα ρολά με τα οποία κλείει η είσοδος ήσαν κατεβασμένα και επιμελώς κλειδωμένα. Οι πυροσβέσται επεδόθησαν αμέσως εις το έργον της κατασβέσεως του πυρός και έρριψαν άφθονον ύδωρ από τον φεγγίτην. Η κατάσβεσις της πυρκαϊάς επετεύχθη ευκόλως, ώστε να μην επεκταθή το πυρ, πράγμα όπερ δεν θα ήτο δυνατόν να συμβή εντός μικρού διαστήματος, διότι το δάπεδον είναι κατασκευασμένον από μωσαϊκόν, η οροφή εκ τσιμέντου και εις τους τοίχους δεν υπήρχεν ανηρτημένον εύφλεκτον υλικόν.

Ο διοικητής ασφαλείας Αργολίδος υπομοίραρχος κ. Λ. Μαυροειδής, όστις μετά δυνάμεως χωροφυλακής έφθασεν αμέσως επί τόπου. Ευθύς μόλις κατεσβέσθη το πυρ υπό των πυροσβεστών, τελούντων υπό την προσωπικήν εποπτείαν του διοικητού της πυροσβεστιής υπηρεσίας κ. Παπαδόπουλου, ανεζήτησαν τας κλείδας δια να εισέλθουν εις το μικρόν διαμέρισμα. Επληροφορήθησαν ότι αύται ευρίσκοντο εις χείρας του μέλους της νομαρχιακής επιτροπής Ευαγγέλου Δεσύλλα, υδραυλικού και παλαιού κομμουνιστού, γνωστού από την περίοδον της κατοχής υπό το ψευδώνυμον “Καπετάν Κύκλωπας”. Ο Δεσύλλας ανευρέθη, ηρνήθη όμως ότι είχε τα κλειδιά, ισχυρισθείς ότι τα είχεν έτερον μέλος της νομαρχιακής επιτροπής, ο Θωμάς Ματράγκος, επίσης υδραλικός. Αμφότεροι ωδηγήθησαν εις τον τόπον της πυρκαϊάς, διαμαρτυρόμενοι δε επέμενον ότι αι ευθύναι δι’ αυτήν βαρύνουν την αστυνομίαν, η οποία σκοπίμως είχε θέσει το πυρ.

makedonia_07091958

Μετ’ ολίγον επετεύχθη το άνοιγμα, παρουσία και του εισαγγελέως κ. Πολυζογοπούλου, του διαμερίσματος, διεπιστώθη δε ότι εκ του πυρός είχον καταστραφή ωρισμένα χαρτιά και μέρος των επίπλων. Υπό των άλλων μελών της νομαρχιακής επιτροπής ειδοποιήθη αμέσως ο γραμματεύς αυτής Ηλίας Δούβρης, ο οποίος ήτο υποψήφιος βουλευτής της ΕΔΑ κατά τας τελευταίας εκλογάς και ο οποίος είχε διανυκτερεύση εις Ναύπλιον, παρ’ ότι διαμένει μονίμως εις Άργος. Ο Δούβρης, ο οποίος είναι και αδειούχος εξόριστος, έφθασεν μετ’ ολίγον και πληροφορηθείς τα γεγονότα ήρχισε διαμαρτυρόμενος ζωηρώς εναντίον των αστυνομικών και επιμένων ότι αυτοί έθεσαν το πυρ. Οι αστυνομικοί εζήτησαν από αυτόν να τους δώση το δεύτερο κλειδί το οποίον έπρεπε να έχη ως αποκάλυψεν εις τους αστυνομικούς ο επίσης κομμουνιστής και πρώην μέλος της νομαρχιακής επιτροπής Παν. Μπαρέλος. Ο Δούβρης ισχυρίσθη ότι δεν έχει το κλειδί αυτός, αλλά ο Σωτήριος Καλύβας, δενδροκόμος και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Και το δεύτερον κλειδί ανερεύθη, εκρατήθησαν δε ως ύποπτοι οι τέσσερις, ήτοι οι Δουβρής, Δεσύλλας, Ματράγκος και Καλύβας.

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Από τα εκθέσεις της αστυνομικής αρχής, ως ανεκοινώθησαν αύται υπό του υφυπουργείου ασφαλείας, προκύπτουν αι ακόλουθοι πρώται διαπιστώσεις:

Το απόγευμα της Πέμπτης, δηλαδή την παραμονήν της πυρκαϊάς, έφθασεν εις Άργος από το Ναύπλιον ο Δούβρης ο οποίος συναντήθη με τον Ματράγκον. Συνεζήτησαν επί μίαν ώραν δια να ρυθμίσουν τα της συγκεντρώσεως των μελών της νομαρχιακής επιτροπής της ΕΔΑ, η οποία επρόκειτο να γίνη χθες την 8ην μ.μ. Μετά την συνάντησιν Δούβρη – Ματράγκου, ο δεύτερος συνηντήθη με τον Δεσύλλαν, ο οποίος έχει το κατάστημά του απέναντι από τα γραφεία της ΕΔΑ.

Αμφότεροι, εν συνεχεία, αφού άνοιξαν το ρολό των γραφείων εισήλθον και μετ’ ολίγον ανεχώρησαν. Αυτά συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης, δηλαδή την παραμονήν της πυρκαϊάς. Όταν την Παρασκευήν ερωτήθησαν τί σκοπό είχεν η μετάβασίς των εκεί, τας νυχτερινάς ώρας, απήντησαν, ότι μετέβησαν δια να πάρουν δύο καρέκλες, που είχε δανείσει ο Δεσύλλας εις τα γραφεία, από το σπίτι του. Δεδομένου όμως, ότι την επομένην θα ελάμβανε χώρα η συγκέντρωσις των μελών της νομαρχιακής επιτροπής, μάλλον θα έπρεπε να προστεθούν καρέκλες παρά να αφαιρεθούν. Η χωροφυλακή έκρινεν αφελές το επιχείρημα, και η υπόνοιαν εστράφη προς τους ιδίους τους κομμουνιστάς, ως εμπρηστάς. Ενισχυτικόν της υπονοίας αυτής θεωρεί η αστυνομία το γεγονός ότιπριν ακόμη διευκρινιστή πως ακριβώς εξερράγη η πυρκαϊά και ποίοι ενδεχομένως θα ήσαν οι δράσται, ο Δούβρης είχε εγκατασταθή εις τον τηλεφωνικόν κέντρον και ειδοποίει τους βουλευτάς της ΕΔΑ και άλλους εις Αθήνας φίλους του, ότι η χωροφυλακή ήτο υπεύθυνος της πυρκαϊάς.

Ως ανεκοινώθη, εναντίον του εκ των συλληφθέντων Δούβρη θα υποβληθεί μήνυσις επί αντιστάσει κατά της αρχής, διότι ότε συνελήφθη, απώθησε τον χωροφύλακα, ο οποίος ηθέλησε να τον συλλάβη. Επίσης εξύβρισε τους χωροφύλακας ονομάζοντας αυτούς “γυναικωτούς άνδρας”. Ολίγον, εξ’ άλλου πριν συλληφθή ανέσυρε εκ των θυλακίων του δύο σημειώματα, τα οποία εξέσχισε δια να μην περιέλθουν εις τας αρχάς. Τα αποκόμματα αυτά ήδη συγκολλούνται προκειμένου να εξακριβωθή τί ακριβώς ανεγράφετο εις αυτά. Εξ άλλου εις τα θυλάκιά του ευρέθησαν αποδείξεις εξόδων του αι οποίαι απεστέλλοντο προς πληρωμήν εις την ΕΔΑ. Επίσης ευρέθησαν επ’ αυτού διάφοροι έγγραφοι διαμαρτυρίαι του προς την ΕΔΑ δια τας δήθεν υπερβάσεις των αστυνομικών αρχών Αργολίδος.

Υπό των ειδικών διεπιστώθη, ότι το πυρ εις τα γραφεία της ΕΔΑ ετέθη εις το διάστημα μεταξύ 8 και 12 νυχτερινής. Αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ανεκοίνωσαν, ότι τα ανημμένα βιβλία καίονται βαθμιαίως όταν λείπη το οξυγόνον και ευρίσκονται εις κλειστόν χώρον, ως συνέβη με τα γραφεία της ΕΔΑ, όπου δεν υπήρχον παράθυρα. Ολίγος αήρ μόνον εισήρχετο από τις χαραμάδες των παραθύρων, γι’ αυτό εξηγείται και το γεγονός ότι ενώ το πυρ ετέθη μεταξύ 8 έως δωδεκάτης νυχτερινής εγένετο αντιληπτόν μόνον την 4ην πρωινήν εκ του καπνού ο οποίος εξήρχετο από τας χαραμάδας. Από τα βιβλία που αποτεφρώθηκαν τα περισσότερα έφεραν τον τίτλον “όχι βάσεις πυραύλων εις την Ελλάδα”, επίσης εκάησαν και “Σοβιετικά νέα”.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑ

Η αντίδρασις της Κ.Ε. της ΕΔΑ υπήρξεν άμμεσος, μόλις εγνώσθησαν τα της πυρκαϊάς, και της συλλήψεως των μελών της νομαρχιακής επιτροπής.

Την 6ην μ.μ. της Παρασκευής έφθασαν εξ Αθηνών εις Άργος οι βουλευταί της ΕΔΑ κ.κ. Κουλαμπάς, Κανιάρης, Μερλόπουλος και Ηλιόπουλος οι οποίοι επεκοινώνησαν με τας αρχάς και επληροφορήθησαν τα γεγονότα απέστειλαν δε προς τον Πρωθυπουργόν και τους αρμοδίους υπουργούς το ακόλουθον τηλεγράφημα:

“Επισκεφθέντες αργά το Ναύπλιον και επικοινωνήσαντες με αρμοδίους αρχάς σχετικώς με εμπρησμόν γραφείων ΕΔΑ Άργους, διεπιστώσαμε μετά βεβαιότητος ότι διενεργούσα ήδη προανάκρισιν αστυνομική αρχή στρέφει αποκλειστικώς έρευναν της εις ενοχοποίησιν εκπροσώπων ΕΔΑ. Πρωτοφανής εις ανακριτικά χρονικά, ενέργεια κρατήσεως εις τμήμα Χωροφυλακής Άργους ευθύς άμα ενάρξει προανακρίσεως των μελών του υποστάντος εμπρησμόν γραφείου ΕΔΑ μαρτυρεί εκτροπήν ανακρίσεως από ορθόν δρόμον αντικειμενικής αναζητήσεως ενόχων και προσπάθειαν πλασθούν ένοχοι αυτοεμπρησμού. Εφιστώμεν προσοχήν κυβερνήσεως επί βαρυτάτων ευθυνών και απαράδεκτον τάσιν δημιουργίας ενόχων προς συγκάλυψιν πιθανώς και προηγηθεισών ωργανομένων εκνόμων επιθέσεων κατά γραφείων ΕΔΑ. Οι βουλευταί Δ. Μερλόπουλος Μεσσηνίας, Στ. Ηλιόπουλος Αθηνών, Μελ. Κανιάρης Βοιωτίας”.

Επίσης η διοικούσα επιτροπή της ΕΔΑ απέστειλε προς τον Πρωθυπουργόν το ακόλουθον τηλεγράφημα:

“Παρά τας υποσχέσεις και δηλώσεις υμών του ιδίου και των αρμοδίων υπουργών δια την πάταξιν της δράσεως τρομοκρατών και ενώ ούτοι παραμένουν εισέτι ασύλληπτοι, σήμερον περί τας πρωϊνάς ώρας εσημειώθη και τρίτον κρούσμα καταστροφής δι’ εμπρησμού γραφείων ΕΔΑ εις Άργος και εις θέσιν απέχουσαν μόλις περί τα 100 μέτρα από του αστυνομικού καταστήματος. Η συνέχισις των τρομοκρατικών αυτών ενεργειών αποδεικνύει την ύπαρξιν ωργανωμένου συνωμοτικού δικτύου καθ’ όλην την χώραν, στρεφομένου κατά της γαλήνης και της ησυχίας του λαού, απέναντι του οποίου μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν εκινήθησαν δραστηρίως αι αρμόδιαι αρχαί. Εφιστώμεν την προσοχήν υμών επί των τοιούτων εγκληματικών ενεργειών απειλουσών την ησυχίαν του λαού ακι την δημοκρατικήν ομαλότητα, τονίζομεν την ανάγκη όπως επιληφθήτε προσωπικώς υπευθύνως δίδοντες αυστηράς διαταγάς δι’ ανακάλυψιν και παραδειγματικήν τιμωρίαν δραστών και πρόληψιν νέων τρομοκρατικών εκδηλώσεων”.

ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Εν τω μεταξύ εκ του γραφείου τύπου της ΕΔΑ εδόθησαν αι κάτωθι πληροφορίαι σχετικώς με τα γεγονότα του Άργους.

“Οι ευρισκόμενοι εις Άργος και Ναύπλιον βουλευταί της ΕΔΑ κ.κ. Μερλόπουλος, Κουλαμπάς, Ηλιόπουλος και Κανιάρης επισκέφθησαν την μεσημβρίαν τον νομάρχην κ. Καλλίαν και κατήγγειλαν εις αυτόν τα εξής: “Ευρισκόμεθα προ μιας σκηνοθεσίας πραγματοποιηθείσης υπόπτως εις απόστασιν 80 μέτρων από το αστυνομικό κατάστημα Άργους και αποσκοπούσης εις την συγκάλυψιν των δραστών των δυναμιτιστικών αποπειρών εις Κοζάνην και Βόλον και εις την τροφοδότησιν του καλλιεργουμένου κλίματος ανωμαλίας”.

Οι βουλευταί της ΕΔΑ κατηγόρησαν τον διοικητήν χωροφυλακής αντισυνταγματάρχην κ. Ανδρικογιαννόπουλον ότι “ως μη ώφειλεν έσπευσε να αναφέρη μετ’ απολύτου βεβαιότητος εις την προϊσταμένην αρχήν κρίσεις προδικαζούσας το αποτέλεσμα της προανακρίσεως, η οποία δεν έληξεν”.

Επί της εξελίξεως της όλης υποθέσεως οι προαναφερθέντες βουλευταί παρετήρησαν τα εξής : 1) ανακριβώς υποστηρίζεται ότι ο Δούβρης τη νύκτα του εμπρησμού ευρίσκετο εις Άργος. 2) Ενώ ανεγράφη ότι απετεφρώθησαν και “καταστάσεις μελών” της ΕΔΑ, ταυτοχρόνως αναγράφεται ότι “δεν ανερεύθη το αρχείον ή άλλον σπουδαίον έγγραφον, τα οποία πιθανώς θα απέσυραν πριν θέσουν εις τα γραφεία των πυρ”. 3) Οι δύο “ευμεγέθεις κλειδαριές” είναι κλειδαριές του γνωστού κοινού τύπου εις τας οποίας πιάνουν πολλά κλειδιά, αλλά και δια τας οποίας εύκολα μπορεί να κατασκευασθή αντικλείδι. 4) Η “ρύπανσις της πινακίδος εχρειάζετο δια να αποκλεισθή η εκδοχή της τυχαίας πυρκαϊάς, αλλά ήδη η πράξις αύτη των εμπρηστών στρέφεται εναντίον της θεωρίας την οποίαν υποστηρίζει η προανάκρισις και δια τούτο από την εξέτασιν της μπογιάς προκύπτει ότι στην αρχήν οι δράσται ήρχισαν να χρωματίζουν προφανώς με κάποιο ξύλο την πινακίδαν και αργότερον εσκέφθησαν να εκσφενδονίσουν το περιεχόμενον του δοχείου εις την πινακίδα με αποτέλεσμα να πιτσιλισθή η πόρτα και ο τοίχος. 5) Αναφορικώς προς την δημοσιευθείσαν ¨πληροφορίαν” κατά την οποίαν εις από τους εξ και αρχικώς συλληφθέντας – δύο αφέθησαν αργά χθες την νύκτα – ονόματι Παναγιώτης Μπαρέλος “κατέθεσαν επιβαρυντικά στοιχεία κατά του Δούβρη” και ότι “δεν επεκράτει σύμπνοια εις τους κόλπους της ΕΔΑ Άργους, ο ίδιος ο Π. Μπαρέλος, δι’ επιστολής του χαρακτηρίζει ψευδή τα δημοσιευθέντα και προσθέτει ότι “αυτό μαζύ με τα άλλα αποσκοπεί να συγκαλύψη τους πραγματικούς ενόχους του εμπρησμού”.

makedonia_07091958_a

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s