Αναφορά απάντων γεωργοκτηματιών της Αργολίδος, 1911


Αναφορά απάντων γεωργοκτηματιών της Αργολίδος

Εν Άργει τη    Νοεμβρίου 1911

anafora agrotwn ston Venizelo1

Εξοχώτατον

Ελευθέριον Βενιζέλον

Πρωθυπουργόν

       Ο της Αργολίδος πληθυσμός όστις κατά το πλείστον αποζή εκ της καλλιεργείας των γεωργικών κτημάτων και εις αυτήν μόνον ειδικώς ασχολούμενοι, εξής η ευημερία αυτού ήρξαται και ήτις εν μέρει δύναται να αποτελέση μίαν των πλουτοπαραγωγών της χώρας, ημών δυνάμεων, πένεται δυστυχώς.

     Έδει ο της Αργολίδος πληθυσμός και θα ήτο νυν ο πλουσιότερος όλων εάν αι μέχρι σήμερον κυβερνήσεις δεν απέβλεπον μετά εγκληματικής αδιαφορίας προς την της γεωργίας ανάπτυξιν ήτις και μόνη είναι η βάσις της ευημερίας ενός λαού και ιδία ημών ων η χώρα εν συνόλω είναι καθαρά γεωργική.

Δια τούτο ατυχώς ενώ πολλοί εξ’ υμών εισί κάτοχοι αρκετής εκτάσεως γης συμβαίνει να είναι κατάχρεοι, είλωτες, εργαζόμενοι μόνον χάριν των δανειστών αυτών.

Απευθύνομεν προς υμάς ικέτιδες κ. Πρωθυπουργέ, προς ου και μόνον ο Ελληνικός λαός μετά πολλών ελπίδων απέβλεπεν ως εις προστάτην αληθή, την παράκλησιν και ευχήν προς επίλυσιν του αγροτικού της Αργολίδος ζητήματος εξού η ευημερία χιλιάδων γεωργών κρεμάται.

anafora agrotwn ston Venizelo2

Και το ζήτημα τούτο ληθήσεται εάν η 2η Κυβέρνησις μελετήση τα εξής

  1. την ύπαρξιν χιλιάδων στρεμμάτων επί τη αργολική πεδιάδι απομένουσι εντελώς ακαλλιέργητα λόγω των υδάτων … άτινα λιμνάζουσι.
  2. την κατάλληλον άρδρευσιν της όλης αργολικής εκτάσεως…
  3. την έλλειψην αγροτικής ασφαλείας ήτι είναι μία πληγή χαίνουσα γενικώς του όλου της ελλάδος γεωργικού πληθυσμού και ήν μέχρι σήμερον δεν ηβοήθησαν να επιλύσωσιν.

Ειδικώς την έλλειψιν αγροτικής ασφαλείας, ήτις … εις την έλλειψιν ηθικών και εντίμων αγροφυλάκων διότι αγροτική ασφάλεια δεν υφίσταται καθολοκληρίαν. Η φύλαξις των κτημάτων έχει αφεθεί εις την διάκρισιν αγροφυλάκων και επιμένουν άτινες από κοινού συνεργάζονται εις παντός είδους ζημίας. Καθ’ εκάστην λαμβάνουσι χώραν ζημίας εις αμπέλους, σταφιδαμπέλους και παντός είδους κτήματα, οι … ουδαμού φαίνονται … αγροφυλάκων υποδεικνύονται … και συνεργοί τούτων γίγνονται.

         Και ποιάς άλλωστε ευθύνης να ζητήση την εκμέρους των αγροφυλάκων κυρίαρχων όλων, αφού πάσα διαμαρτυρία προς αυτούς θα είχον την συνέπειαν την εκμέρους …

Σώσατέ μας, κ. Πρωθυπουργέ αποδιώκοντεας εκείνους οίτινες τα κτήματα ημών διαθέτουσιν επί ατομική την ωφελεία συνεργούντων και τους ποιμένας.

         Εξασφαλίσατε την γεωργικήν ημών ιδιοκτησίαν ήτις ασφαλώς θέλει προαγάγει την γεωργίαν ως της μόνης δυνάμεως υπό πλουτολογικήν …

η ευημερία των πολιτών και της πολιτείας, απορρέει.

Ευπειθέστατοι

Οι αιτούντες

anafora agrotwn ston Venizelo3

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s