«9ο Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών» στο Ναύπλιο (Πρόγραμμα)


«9ο Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών» στο Ναύπλιο

30 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2015 

στο Βουλευτικό, το Τριανόν και το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου

eps

Η Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, οργανώνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, την Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών και τον Δήμο Ναυπλιέων το Θ΄ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών στο οποίο θα  συμμετέχουν ειδικοί ερευνητές και μελετητές του Πελοποννησιακού Πολιτισμού σε όλους τους τομείς του, όπως επίσης πνευματικοί άνθρωποι του Ναυπλίου και της ευρύτερης περιοχής της Αργολίδας.

Ολόκληρο το πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το διαβάσετε ΕΔΩ

programma synedrioC

Ανακοινώσεις που αφορούν την περιοχή μας είναι οι ακόλουθες:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Ὀκτωβρίου 2015, ὥρα 9.30 π.μ. (Αἴθουσα «Βουλευτικοῦ» Ναυπλίου)

 • Γεώργιος Λιακόπουλος, Ἡ πρώτη οθωμανική δημοσιονομική ἀπογραφή τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίου. Ὁ Καζᾶς τ’ Ἀναπλιοῦ στό φορολογικό κατάστιχο ΤΤ446 (1540-1566).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Ὀκτωβρίου 2015, ὥρα 5 μ.μ.  (Αἴθουσα ΤΡΙΑΝΟΝ, Πλ. Συντάγματος)

 • Στέλλα Κατσαροῦ, Ἑλένη Ψαθῆ, Ξαναδιαβάζοντας τό Σπήλαιο Φράγχθι: Ἐπιστροφή στήν μελέτη τοῦ Νεολιθικοῦ Κεραμέα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 Ὀκτωβρίου 2015, ὥρα 9 π.μ.

 • Ἑλένη Παλαιολόγου, Ἡ ἱστορική διαδρομή τῶν Μυκηνῶν μετά τήν κατα- στροφή τῶν ἀνακτόρων. Χρυσά κοσμήματα ἀπό τίς πολύχρυσες Μυκῆνες.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Νοεμβρίου 2015, ὥρα 9 π.μ

 • Victoria Zherdytska, Ἡ Ἀργείτισσα Ἰώ: οἱ περιπέτειες μιᾶς γυναίκας, μιᾶς λατρείας καί τῆς λογοτεχνικῆς πραγμάτευσής τους στήν τοπική μυθολογία.
 • Μαρία Ἀθανασέκου, Ἡ εἰκονογραφία τῆς Ἀργείτισσας πριγκίπισσας Δα- νάης στή δυτική ζωγραφική.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Νοεμβρίου 2015, ὥρα 5 μ.μ.

 • Πάρης Χριστακόπουλος, Ἡ Ἀργολίδα κοιτίδα τῆς Ἰατρικῆς.
 • Ἄδωνις Κύρου, Τό χρονικό μίας σημαντικῆς ἀρχαιολογικῆς ἀνακαλύψεως: Ἡ σημασία τοῦ σπηλαίου τοῦ Φράγχθι στά προϊστορικά δεδομένα τῆς Ἀργολίδας
 • Ἰωάννης Μαυρομματίδης, Τό ἰωνικό κιόκρανο ἀπό τό Ἐγκοιμητήριο τοῦ Ἀσκληπιείου τῆς Ἐπιδαύρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Ὀκτωβρίου 2015, ὥρα 5 μ.μ. (Αἴθουσα Ἐργατικοῦ Κέντρου Ναυπλίου)

 • Δημήτριος Ἀθανασούλης, Τό κάστρο Λάρισα τοῦ Ἄργους.
 • Χρῆστος Πι τερός, Ναύπλιο, μία διαχρονική προσέγγιση, χῶρος, ἑνετικές ὀχυρώσεις, Πόρτα τῆς Στεριᾶς.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 Ὀκτωβρίου 2015, ὥρα 9 π.μ.

 • Dean Sakel, Καλλιόπη Γερωνυμάκη, Νέα στοιχεῖα γιά τήν πολιορκία καί τήν ἅλωση τοῦ Ναυπλίου (1537-1540).

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 Ὀκτωβρίου 2015, ὥρα 5 π.μ.

 • Ἀργύρης Πετρονώτης, Αἰκατερίνη Κορωναίου, Ἀθηνᾶ Κούτση, Ἑλένη Οἰκονομοπούλου, Νῖκος Μανιαδάκης, Κωνσταντῖνος Μπουντούρης, Ἡ τρίκλιτη τρουλαία τρισυπόστατη βασιλική τοῦ Τιμίου Προδρόμου στό Ἄργος Καποδιστριακῆς ἐποχῆς (ΑΩΚΘ΄)

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Νοεμβρίου 2015, ὥρα 5 μ.μ.

 • Ἐλεωνόρα Κουντούρα – Γαλάκη, Ἀντιπαλότητες καί ἰσορροπίες μεταξύ Ἄργους καί Ναυπλίου (τέλη 9ου – ἀρχές 10ου αἰ.).
 • Νικόλαος Πι έρρος, Ὁ βαυαρικός Λέων τοῦ Ναυπλίου ἀπό ἱστορική καί αἰσθητική θεώρηση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Ὀκτωβρίου 2015, ὥρα 5 μ.μ. (Αἴθουσα «Βουλευτικοῦ» Ναυπλίου)

 • Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Οἱ ἀπαρχές τοῦ νομικοῦ τύπου στό Ναύπλιο. Ἡ ἐφημερίς Νομική τοῦ Κωνσταντίνου Ἀξελοῦ.
 • Ἑλένη Κυριακοπούλου, Ἀπό τά ἀρχεῖα τῶν μονῶν Στεφανίου καί Φενεοῦ ἑπτά ἔγγραφα ἑλληνικά καί τουρκικά ἐκ Ναυπλίου καί Ἐπιδαυρίας(1703-1797).
 • Bαγγέλης Σαράφης, Κοινοτικά χρέη στό βιλαέτι Ἄργους, 1779-1820 (μέσα ἀπό τό ἀρχεῖο Περρούκα).

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 Ὀκτωβρίου 2015, ὥρα 9 π.μ.

 • Γεώργιος Τσοῦτσος, Ἡ ἀμφίσημη χρήση τῶν μυθολογικῶν καί ἱστορικῶν συμβόλων τοῦ ἀρχαίου Ἄργους : Ἐφημερίδες Ἀθηνᾶ, Κρητικά Γεγονότα (1833).

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 Ὀκτωβρίου 2015, ὥρα 5 π.μ.

 • Δημήτριος Κεραμίδας, Τά θύματα τῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν τοῦ Ἄργους κατά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καί ἡ ἰατρική περίθαλψη τῶν τραυματιῶν
 • Μπελόκα Σοφία, Ἐπαγγελματική ταξινόμηση καί ἀπασχόληση στό Ἄργος κατά τά ἔτη 1879 καί 1885: Μία εἰκόνα τῆς πόλης καί τῆς εὐρύτερης ἐπαρ- χίας της

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Νοεμβρίου 2015, ὥρα 9 π.μ.

 • Ἰωάννης Σπετσιώτης, Τζένη Ντεστάκου, Ἡ ἐκπαίδευση τῶν κοριτσιῶν στήν Ἑρμιόνη κατά τόν 19ο αἰώνα.
 • Δημήτριος Μιχαλόπουλος, Ἡ Ναυπλιακή ἐξέγερση τοῦ 1862: Αἴτια καί συνέπειες τῆς ἀποτυχίας.
 • Γεώργιος Λέκκας, Ἱστορική ἀναδρομή στήν γαστρονομία τῆς Ἀργολίδας.
 • Ἰωάννα Γιανναροπούλου, Τό Ναύπλιο μετά τήν ἀπελευθέρωσι αὐτοῦ (30 Νοεμβρίου 1822).

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Νοεμβρίου 2015, ὥρα 5 μ.μ.

 • Reinold Friedrich, Βαυαρική ἐσωτερική πολιτική καί τό ἀπορριφθέν Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος στό Ναύπλιο Φεβρουάριος 1833.
 • Ρεγγίνα Quack – Μανουσάκη, Ἡ εἰρηνευτική δράση τοῦ Friedrich Thiersch στό Ναύπλιο, τήν ἄνοιξη τοῦ 1832.
 • Σοφία Πατούρα, Εἰκόνες καί ἐντυπώσεις δύο φιλελλήνων Γερμανῶν δια- νοητῶν γιά τό Ἄργος καί τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα σέ ἐπιστολές τους πρός τόν Ἀργεῖο λόγιο Δημήτριο Βαρδουνιώτη (τέλη 19ου αἰ.).
 • Δημήτριος Δήμου, Τριστέτσα, ἡ ἰολογική ἀσθένεια τῶν ἑσπεριδοειδῶν πού ἀπειλεῖ νά ἀλλάξει τό τοπίο τοῦ αργολικοῦ κάμπου.
 • Γεωργία Γιαννικοπούλου, Τό χωριό Μέρμπακα, σημερινή Ἁγία Τριάδα

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Νοεμβρίου 2015, ὥρα 9 π.μ. (Αἴθουσα «Βουλευτικοῦ» Ναυπλίου)

 • Σπῦρος Δημητρακόπουλος, Ἐφέτης Νικόλαος Κωτσάκης «ἐκ Φαλάνθου ὡρμώμενος», ὁ διανοούμενος, κοινωνικός παράγων καί εὐεργέτης τῆς πό- λεως τοῦ Ναυπλίου (c. 1835-1910).
 • Ἀναστάσιος Κεχαγιᾶς, Ἱστορία καί γεωγραφία τῆς ὀρεινῆς μεθορίου Ἀργο- λίδας καί Ἀρκαδίας.
 • Ἀθανάσιος Βερτσέτης, Μπούρτζι: Ὀνοματολογικά, ἐτυμολογικά.
 • Ἰωάννης Μπουγάτσος, Οἱ ἐφημερίδες Ναυπλίου «Σωτήρ» καί «Χρόνος».
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s