Ανασκαφές και ευρήματα, εφημερίδα ΑΙΩΝ, 1884


Ανασκαφές στην Επίδαυρο και ευρήματα

aiwn_30101884_1

Αιών, αρ. φύλ. 4618, 30.10.1884

aiwn_30101884_2

Εν ταις εν Επιδαύρω ενεργουμέναις ανασκαφαίς εγένοντο εν τω παρά τον ναόν του Ασκληπιού οικοδομήματα τα εξής έτι ευρήματα: α΄) υπερμεγέθης κεφαλή ανδρός πωγωνοφόρου, ουχί ρωμαϊκών, αλλά των αλεξανδρινών, ως φαίνεται, χρόνων, κάλλιστον έργον αλλ’ εις τέσσαρα τεμάχια τεθραυσμένον. Εκ του τρόπου της καταστροφής της κεφαλής ταύτης ουδέ κατ’ ελάχιστον δύναται τις ναμφιβάλη, ότι τα εν ιερώ πλαστικά έργα κατεστράφησαν υπό ανθρωπίνης χειρός, βεβαίως, υπό των χριστιανών· β΄) μαρμάρινον πινάκιον, εν ω εικονίζονται δύο ανθρώπινα ώτα υπερφυούς μεγέθους, θαυμασίας τέχνης και διατηρήσεως. Εις το κάτω αυτού μέρος είνε κεχαραγμένη έμμετρος λατινική επιγραφή, αποτελουμένη εκ δύο στίχων, ων ο μεν εξάμετρος, ο δε πεντάμετρος, δηλούσα, ότι τούτο αφιερώσι Galius τις εις τον Ασκληπιόν [φοιβογενή], υγιής γενόμενος εξ ασθενείας των ώτων γ΄) μικρόν αγαλμάτιον Ασκληπιού μετά της κεφαλής αυτού· δ΄) κεφαλή μείζονος αγαλματίου Ασκληπιού, κάλλιστον έργον και κάλλιστα διατηρούμενον· ε΄) χαλκούν έλασμα, εν ω πλήρης αναθηματική ευανάγνωστος επιγραφή των προ Ευκλείδιων χρόνων· στ΄) στήλη εν η ετέρα αναθηματική επιγραφή των προ Ευκλείδου καν αύτη χρόνων. Επιγραφαί της ε΄ εκατονταετηρίδος πρώτην ταύτην φοράν ευρέθησαν εν Επιδαύρω.

Εύρεση αργυρών νομισμάτων στην κατασκευή δρόμου για το Ναύπλιο

Αιών, αρ. φύλ. 4618, 30.10.1884

aiwn_30101884_3

Εν τη από Ναυπλίου κατασκευαζομένη εθνική οδώ ανευρέθησαν αργυρά τινα νομίσματα, άτινα διενεμήθησαν φιλικώτατα ο εργαλάβος και οι εργάται. Ο έφορος των εν Επιδαύρω ενεργουμένων ανασκαφών ανήγγειλε το πράγμα εις τον νομάρχην Αργολίδος, όπως διατάξη την κατάσχεσιν αυτών.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s