Λόγος εκφωνηθείς εν Ναυπλίω κατά την Εθνικήν Τελετήν της 25 Μαρτίου 1860


Λόγος εκφωνηθείς εν Ναυπλίω κατά την Εθνικήν Τελετήν της 25 Μαρτίου 1860 

εν τω Ναώ του Αγίου Γεωργίου / υπό Π. Α. Μαυρομιχάλη πρωτοδίκου.

logos_25martiou1860

… η θεία πρόνοια ηυδόκησε νά άρη το φορτίον της δουλείας εκ τινων Ελληνικών χωρών, διά τής εκκρήξεως τής Ελληνικής Επαναστάσεως ήτις εγένετο κατά την 25 Μαρτίου του 1821 ημέραν του Ευαγγελισμού, ότε πομποδώς διεκηρύττετο το δίλημμα της ελευθερίας ή του ένδοξου, τών Μαραθωνομάχων, τάφου. Η Ελληνική αυτή επανάστασις ποδηγετηθείσα υπό νέων Μαραθωνομάχων, υπό νέων Μιλ-τιάδων και Καλλιμάχων, υπό πατριωτισμού ακράτου καί αυταπαρνήσεως απαραμίλλου, καί αποδιώξασα τά στίφη τών απίστων, κατέταξε την Ελλάδα έν τη μεγάλη τών εθνών κοινωνία, παρασχούσα το πρώτον έν τη ιστορία παράδειγμα άναγεννήσεως έθνους. Αί δέ σύμμαχοι καί Προστάτιδες Δυνάμεις την επί το βέλτιον αποκατάστασιν του Ελληνικού έθνους προθυμοποιούμενοι, μας ηξίωσαν του μεγαθύμου Βασιλέως Όθωνος του Α’ υπό την Αιγίδα του οποίου τελειοποιούμενοι, άς ατενίζωμεν μέ περιπαθείς οφθαλμούς εις την αρχαίαν δόξαν, καλλιεργούντες το άγιον δένδρον τής ελευθερίας, όπερ διά τοσούτων ιερών αιμάτων ποτισθέν, προώρισται  νά παραγάγη τους αγλαούς καρπούς τής εθνικής ευδαιμονίας.

Η τελετή, Κύριοι, αύτη υποδεικνύει ημίν, ότι τής αρχής τής άπελευθερώσεως ημών επιστεφθείσης ύπο τής θείας προνοίας, οφείλωμεν νά τείνωμεν χείρα Βοηθείας πρός τούς ύπο τόν Τουρκικόν ζυγόν διατελούντας Ελληνας, ίνα απαξάπαντες σκιρτήσωμεν ποτέ, καί τάς ιλαράς ταύτας εκβάλωμεν φωνάς. Ζήτω ο Βασιλεύς τών Ελλήνων, Ζήτω η Βασίλισσα αυτών, Ζήτωσαν αί Συμμαχικοί Δυνάμεις, Ζήτω τό μέλλον τής Πατρίδος.

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο πρώτος πανηγυρισμός της Εθνικής Εορτής στις 25 Μαρτίου 1838 – See more at: http://www.cityofnafplio.com/?s=25%CE%B7+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85#sthash.GN0HEHn3.dpuf

– See more at: http://www.cityofnafplio.com/2014/03/24/%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b5%ce%bd-%ce%bd%ce%b1%cf%85%cf%80%ce%bb%ce%af%cf%89-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5/#sthash.7ROJYMMz.dpuf

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s