ΑΜΕΣΟΣ ΑΝΑΓΚΗ δημοσίευση στις 12/01/1941


ΑΜΕΣΟΣ ΑΝΑΓΚΗ

έκκληση της τοπικής εφημερίδας ΣΥΝΤΑΓΜΑ

και του Δημάρχου

για αποστολή διάφορων ειδών

προς τους στρατιώτες του 8ου Συντάγματος Πεζικού Ναυπλίου

amesos anagi

“Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων έλαβε την από 26 παρελθόντος μηνός καί έτους επιστολήν του Αρχηγού το υ Πεζικού της Μεραρχίας μας. εν τη οποία αναφέρεται ότι το αγαπημένον μας καί ηρωϊκόν 8ον Πεζικόν Σύνταγμά μας έλαβε μέρος εις νικηφόρον αγώνα επί 15θήμερον, εν μέσω χιονοσκεπών ορέων, ύψους 1.500 μέτρων, συλλαβόν περί τους 400 αιχμαλώτους καί ότι συνεχίζει ανδρείως τους αγώνας του. Καί αφ’ ου πλέκει το εγκώμιον του ογδόου Συντάγματος μας εν τη επιστολή του ο Αρχηγός του Πεζικού, καταλήγει εις έκκλησιν περί αποστολής περικνημίδων (κάλτσες), χειροκτίων (γαντίων) και κα¬λυμμάτων κεφαλής (κουκούλες).

Σύνδρομος πρός την επιστολήν ταύτην έφθασε πρός τον Δήμαρχον και ετέρα επιστολή του Διοικητού του όγδοου Πεζικού Συντάγματος, εν ή καί αύθις εγκωμιάζεται ο ηρωισμός τού Συντάγματος μας με κατάληξιν ομοίαν περί ταχείας αποστολής των Ιδίων, ως άνω, ειδών. Αμφότεροι τονίζουσιν ότι μεγίστην υπηρεσίαν ηθέλατε προσφέρει καί Σείς κα οι συμπολίταί Σας προς την αγαπητήν Πατρίδα καί προς τα μαχόμενα τέκνα Ναυπλίας κα Αργολίδος εάν ηθέλατε φροντίσω περί τής Αποστολής των ανωτέρω ειδών».

 1940gynaikaplekeiww1

Αισθανόμεθα υπερηφάνειαν διά τους αίνους διά την δράσιν του Συντάγματος μας όπερ εις όλους τους Αγώνας υπήρξεν υπερήφανον και ηρωΐκόν. Νοερώς είμεθα μαζύ του, ουδέ στιγμήν η σκέψις μας απομακρύνεται από τα μαχόμενα τέκνα μας. Αλλά τα τέκνα μας έχουσιν ανάγκην και διά την υγείαν των, αλλά και διά μεγαλυτέραν απόδοσιν εις κατορθώματα, ωρισμένων ειδών, περί ών αι επιστολαί ομιλούσιν. Ανάγκη συνεπώς ασχέτως άλλης αποστολής προηγηθείσης, νά συντονισθώσι πάσαι αι ενέργειαί μας, ώστε όσον το δυνατόν ταχύτερον να καλυφθώσιν αι ανάγκαι των μαχομένων τέκνων μας και κυρίως να φθάσωσι ταχύτατα πρός αυτά αι αποστολαί. Εν ταις επιστολαίς των οι δύο γενναίοι αξιωματικοί ομιλούσι περί του τρόπου της ταχείας καί απροσκόπτου λήψεως των ειδών τούτων. απομένει όθεν η παρασκευή των η ταχίστη καί η ταχίστη άποστολή των εντεύθεν.

Κατόπιν των άνω γραμμών απλών μέν, αλλ’ ουσιαστικών και βαρυσήμαντων, πιστεύομεν ότι πάντες οι συμπολίται θα κατανοήσωσι την σπουδαιότητα της ανάγκης και θα σπεύσωσι να φανώσι συνεπείς εις ιεράς όντως υποχρεώσεις. Δέν έχομεν την τιμήν να είμεθα αγωνισταί, άς ενισχύσωμεν γενναίως τούς γενναίους αγωνιστάς μας.

Ο Δήμαρχος εκάλεσε τους δυναμένους να προσφέρωσι συμπολίτας και έλαβον αποφάσεις περί εράνων και αποστολής ειδών. Δυστυχώς δεν προσήλθον πάντες, οι προσελθόντες κατέβαλον. Πρέπει καί οι άλλοι και ταχέως διότι το πράγμα δεν παίρνει αναβολήν. Ας σπεύσωμεν λοιπόν όλοι να βοηθήσωμεν εκείνους, οίτινες μάς καθιστώσι υπερηφάνους και μάχονται υπέρ της ελευθερίας μας.”

– See more at: http://www.cityofnafplio.com/2013/10/27/%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%cf%83-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-12011941/#sthash.HQ9emAVT.dpuf

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s