Ο Φειδιάς του Ναυπλίου


Ο Φειδιάς του Ναυπλίου
Το πιο ονομαστό κανόνι, ο Φειδιάς

Μία επιστολή που στάλθηκε στην εφημερίδα “Το Άστυ” – αρ. φύλ. 1380, 25.09.1894 – για την παραμονή του γνωστού κανονιού στη πόλη του Ναυπλίου και μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του.

 

Πάνω στα κορμιά των κανονιών, μπρούτζινα πλουμίδια περίτεχνα, ένα φτερωτό λιοντάρι, δυο αγγελάκια,
η διακοσμητική διάθεση του μπαρόκ.
Το πιο ονομαστό κανόνι, ο Φειδιάς, έχει στην ουρά του μια φιδοκεφαλή.
Βγήκαν όλα απ’ το βενατσάνικο εργοστάσιο του Ιωάννη Φραγκίσκου Αλμπεργκέτι. (12), (13)
Οι Αλμπεργκέτηδες κατασκεύαζαν κανόνια από το 1487.

Ο ΦΕΙΔΙΑΣΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Πρέπει νὰ μείνῃ. – Ἡ ἱστορία του

Ἐλάβομεν τὴν ἑξῆς ἐπιστολήν:

Ὁ Φειδιᾶς τοῦ Ναυπλίου δὲν πρέπει νὰ ἐξέλθῃ τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ναυπλίου. Ἐὰν οἱ κατὰ καιροὺς ξένοι, οἱ συλήσαντες πολυτίμους ἀρχαιότητας τῆς Ἑλλάδος, ἐπιστρέψωσι τὰ σῦλα, δύναται καὶ ἡ Ἑλλάς, ἡ μὴ συλήσασα, ἀλλὰ κατέχουσα ἀντικείμενα συνδεόμενα πρὸς τὴν ἐθνικὴν ἐκείνων ἱστορίαν, νὰ παραχωρήσῃ ταῦτα ἀπέναντι τοῦ δικαίου τούτου ἀνταλλάγματος.

Ἐὰν μάλιστα ἀληθεύῃ τὸ λεγόμενον, ὅτι ὁ Φειδιᾶς προέρχεται ἐκ τῆς Γραμβούσης τῆς Κρήτης, φρουρίου κυριευθέντος ὑπὸ τῶν ἡμετέρων δι’ εὐφυοῦς στρατηγήματος ὑπὸ τῶν Κουμῆ, Παχυνάκη καὶ Δεικτάκη καὶ ἄλλων κατὰ τὸ 1825, τότε βεβαίως οὐδὲ λόγος περὶ παραχωρήσεως αὐτοῦ προσήκει.

Λέγεται, ὅτι οἱ ἡμέτεροι, ἀναγκασθέντες νὰ παραδώσωσι τὸ φρούριον Γραμβούσης εἰς τοὺς συμμάχους, οὗτοι δ’ εἰς τοὺς Ρώσσους, αὐτοὶ δ’ εἰς τοὺς Τούρκους, θριαμβευσάσης τῆς ἀδικίας καὶ καταδικασάσης τὴν Κρήτην εἰς ζυγόν, ὃν εἶχε ποδοκυλήσει καὶ θρυμματίσει ἡ ἐπιτυχία τῶν κρητικῶν ὅπλων, παρέλαβον μεθ’ ἑαυτῶν διὰ τῶν πλοίων τοῦ Κανάρη πολεμικά τινα ἀντικείμενα, καὶ τὸν Φειδιᾶν.

Ἐλέγετο τοῦτο ὑπὸ Κρητῶν ἐν Ναυπλίῳ, ἀλλ’ ἡ ἱστορία δὲν ὁμιλεῖ περὶ τούτου, ὡς ἴσως ἐπουσιώδους, πάντως ὅμως ἁρμόζει, πρὸ πάσης ἀποφάσεως τῆς Κυβερνήσεως, νὰ ἐξακριβωθῇ τὸ πρᾶγμα προσηκόντως. Ὁ Φειδιᾶς καὶ ἡ Καψοχείλα τοῦ Ναυπλίου εἰσὶ τὰ ἀγαπητὰ κανόνια τῆς πόλεως, καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀπαλλοτριωθῶσιν αὐτῶν ἄνευ μεγάλου ἀνταλλάγματος. Ἀντικείμενά τινα συνδέονται ἀναποσπάστως μετὰ πόλεων ἢ κρατῶν, ἀποτελοῦσι τὴν σύγχρονον ἢ παλαιοτέραν ἱστορίαν αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφαίρεσις τούτων προκαλεῖ ἠθικὸν κενόν, δυσκόλως ἀναπληρούμενον.

Ὁ Φειδιᾶς πρέπει νὰ μείνῃ εἰς τὸ Ναύπλιον, ἀφοῦ οἱ Ναυπλιεῖς κατέχουσι τοῦτον, ἐκ παραδόσεως δὲ καὶ οἱ Κρῆτες εἰσὶ κυρίαρχοι.

Ναυπλιεὺς

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s