ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ Η ΒΕΝΕΤΙΑ (1388-1540), ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ


ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ Η ΒΕΝΕΤΙΑ (1388-1540), ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Ένα νέο βιβλίο του συγγραφέα Θάνου Κονδύλη κάνει την εμφάνισή του στο διαδίκτυο (amazon.com). ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ Η ΒΕΝΕΤΙΑ (1388-1540) είναι η ιστορία του Ναυπλίου στην περίοδο της Αναγέννησης. Ο συγγραφέας μας υπόσχεται ότι “Σε αυτό το βιβλίο θα διαβάσετε ουσιαστικά τα πάντα σχετικά με το Ναύπλιο εκείνης την περίοδο.”

Τον ευχαριστούμε για την προσπάθειά του και του ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Στο ιστολόγιο του συγγραφέα μπορείτε να διαβάσετε για τα υπόλοιπα του συγγραφέα http://thanoskondylis.wordpress.com
ή παραγγείλτε το στο amazon.com

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ Η ΒΕΝΕΤΙΑ (1388-1540)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟ KEIMENO
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : NAI (εντός του κειμένου)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : ΝΑΙ
ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ: 540
ΛΕΞΕΙΣ: 98.000
ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: 2012
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ: 2012 (v.1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Ναύπλιο την περίοδο 1388-1540 βρισκόταν στα χέρια της Γαληνότατης Δημοκρατίας της Βενετίας. Αναπόφευκτα ο πολιτισμός του επηρεάστηκε και, ως ένα σημείο, σμιλεύτηκε καθοριστικά με αθάνατα σημάδια μερικά από τα οποία είναι ορατά ακόμα και σήμερα. Το κείμενο αυτό καταγράφει για πρώτη φορά εύγλωττα και με εκφραστικότητα όλη τη βενετική ιστορία του Ναυπλίου την εποχή της Αναγέννησης. Επίσης παρουσιάζει την καθημερινή ζωή και την αρχιτεκτονική των τειχών του, ενώ αναλύει με αποκαλυπτικό και σαφή τρόπο τις κοινωνικές και οικονομικές δομές όπως είχαν διαμορφωθεί αυτή την περίοδο στην πόλη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1380-1460 ΚΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ.

α. Η πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και στην ελληνική Ανατολή κατά το 14ο αιώνα.
β. Η παρουσία της Βενετίας στην Πελοπόννησο στα τέλη του 14ου αιώνα και η προσάρτηση του Ναυπλίου (1388).
γ. Η σταθεροποίηση της Βενετίας στην Αργολίδα (1389-1400).
δ. Η επέμβαση των Τούρκων στην Πελοπόννησο. Η κατάσταση στην Αργολίδα και στο Ναύπλιο (1400-1460).

2. ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ (1460-1540).

α. Ο πρώτος βενετοτουρκικός πόλεμος (1463-1479), οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο και ο επιχειρησιακός ρόλος του Ναυπλίου.
β. Ο δεύτερος βενετοτουρκικός πόλεμος (1499-1503) και η πολιορκία του Ναυπλίου.
γ. Ο τρίτος βενετοτουρκικός πόλεμος (1537-1540) και η παράδοση του Ναυπλίου στους Τούρκους.
γ.1. Η γαλλο-ισπανική διένεξη για την κυριαρχία στην Ιταλία (1536-1538), η έκρηξη του τρίτου βενετοτουρκικού πόλεμου και η πολιορκία του Ναυπλίου (1537-1539).
γ.2. Το τέλος του πολέμου και η παράδοση του Ναυπλίου στους Τούρκους (21 Νοεμβρίου 1540).
γ.3. Το διπλωματικό παρασκήνιο της συνθήκης του 1540 και η αποκάλυψη στη Βενετία της γαλλο-οθωμανικής συνωμοσίας του 1542.

3.Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

α. Η ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
α.1. Η δομή της βενετικής Διοίκησης στις υπερπόντιες κτήσεις.
α.2. Ο Διοικητής της κτήσης.
α.3. Μηχανισμοί ελέγχου της ανώτερης διοίκησης των βενετικών κτήσεων.
α.4. Η οργάνωση της βενετικής Διοίκησης στο Ναύπλιο.
α.4.1. Ο Διοικητής της πόλης. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αξιώματος.
α.4.2. Το σύστημα της «διπλής διοίκησης» στο Ναύπλιο.
α.4.3. Οι σχέσεις της Διοίκησης με τους Τούρκους.
α.5. Οι Σύμβουλοι (Consiglieri).
α.6. O Καστελάνος της πόλης (Castellan) και ο Καστελάνος του νησιού (Castellan del Scoglio).
α.7. Ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών (Camerarius ή Camerleng[h]o ή Thesaurarius).
α.8. Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας (Cancelliere ή Cancellarius).
α.9. Άλλα ανώτερα και κατώτερα αξιώματα της βενετικής Διοίκησης στο Ναύπλιο.
β. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.
β.1. Η Βενετία και ο Πάπας. Πολιτική σύγκρουση και διπλωματική συνεργασία (1400-1540).
β.2. Εκκλησιαστική πολιτική και οργάνωση των βενετικών κτήσεων.
β.2.1. Το κράτος απέναντι στη Λατινική Εκκλησία.
β.2.2. Το κράτος απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
β.2.3. Η εκκλησιαστική κατάσταση των βενετικών κτήσεων.
β.3. Η εκκλησιαστική κατάσταση του Ναυπλίου.
β.3.1. Η Λατινική Εκκλησία.
β.3.2. Η Ορθόδοξη Εκκλησία.
γ. Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.
γ.1. Το δικαστικό σύστημα και η απονομή της Δικαιοσύνης στη Βενετία.
γ.2. Η απονομή της Δικαιοσύνης στις βενετικές κτήσεις και στο Ναύπλιο.
γ.2.1. Τα ανώτερα δικαστήρια.
γ.2.2. Τα κατώτερα δικαστήρια.
γ.2.3. Οι δικαστικοί υπάλληλοι.
γ.2.4. Οι δίκες.
γ.2.5. Οι δικαστικές πρακτικές.
γ.2.6. Το Δίκαιο.
γ.2.7. Οι Ποινές.
γ.2.8. Οι Εφέσεις.
δ. Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.
δ.1. Η στρατιωτική και η ναυτική οργάνωση των βενετικών κτήσεων.
δ.2. Η στρατιωτική οργάνωση του Ναυπλίου.
δ.2.1. Οι μισθοφόροι (soldati ή fanti).
δ.2.2. Οι stratioti (strathioti/stradioti).
δ.2.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά, ονοματολόγια και προέλευση των stratioti.
δ.2.2.2. Οι stratioti του Ναυπλίου.
δ.2.2.3. Η μισθοδοσία των stratioti.
δ.2.3. Άλλες κατηγορίες οπλοφόρων του Ναυπλίου.
δ.3. Η ναυτική οργάνωση του Ναυπλίου.

4. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.
α.1. Τα δημογραφικά δεδομένα και η λατινική κοινότητα της πόλης.
α.2. Τάσεις σύγκλισης και προσέγγισης των Ορθοδόξων και των Λατίνων του Ναυπλίου.
α.3. Άλλες κοινωνικές ομάδες του Ναυπλίου.
α.3.1. Οι Αλβανοί.
α.3.2. Οι «περιθωριακοί» και οι «πτωχοί».
α.3.3. Οι Εβραίοι.
β. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ.
β.1. Οι ευγενείς της Βενετίας και η πολιτική τους οργάνωση.
β.2. Οι ευγενείς στις ελληνοβενετικές κτήσεις.
β.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά της τάξης των ευγενών.
β.2.2. Τα συμβούλια των ευγενών.
β.2.3. Τα προνόμια των ευγενών.
β.2.4. Οι ευγενείς του Ναυπλίου.
β.2.5. Οι ευγενείς της υπαίθρου (φεουδάρχες) στις βενετικές κτήσεις.
β.2.6. Οι ευγενείς – φεουδάρχες του Ναυπλίου.
β.3. Οι «αστοί» (cittadini) της Βενετίας και των βενετικών κτήσεων.
β.4. Οι «αστοί» (cittadini) του Ναυπλίου.
β.4.1. Γενικά χαρακτηριστικά των «αστών» του Ναυπλίου.
β.4.2. Γνωστές οικογένειες Ναυπλιωτών cittadini.
β.4.3. Η πνευματική κίνηση στο Ναύπλιο.
β.5. H «τρίτη τάξη» (popolo ή populari ή populani).
γ. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.
γ.1. Η Υγιεινή και η νοσολογική κατάσταση στις βενετικές κτήσεις.
γ.2. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
γ.3. Τα «νοσοκομειακά» ιδρύματα (ospedali ή hospitali ή ospizi).
γ.4. Η Δημόσια Υγεία στο Ναύπλιο.
γ.4.1. Η Υγιεινή και η νοσολογική κατάσταση στο Ναύπλιο.
γ.4.2. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

5. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

α. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.
α.1. Γενικές αρχές της φορολογικής οργάνωσης και της είσπραξης των φόρων στις βενετικές κτήσεις.
α.2. Η δημοσιονομική κατάσταση του Ναυπλίου και οι ενέργειες της Βενετίας για τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας.
α.3. Η διαδικασία είσπραξης των φόρων στο Ναύπλιο και οι σημαντικότεροι καταβαλλόμενοι φόροι.
β. Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
β.1. Το βενετικό εμπόριο κατά το 15ο αιώνα. Οργάνωση, κρατικός προστατευτισμός και ιδιωτική Πρωτοβουλία.
β.2. Η κρίση της βενετικής οικονομίας κατά το 16ο αιώνα.
β.3. Οι ενέργειες και τα μέτρα της Βενετίας για την αναζωογόνηση του εμπορίου.
β.4. Η οργάνωση του εμπορίου των βενετικών κτήσεων.
β.5. Η εμπορική δραστηριότητα στο Ναύπλιο.
β.5.1. Το Ναύπλιο ως εμπορικό κέντρο κατά το 15ο αιώνα.
β.5.2. Η μετατροπή του Ναυπλίου από εμπορικό κέντρο σε «λιμάνι – ναυτική βάση».
β.5.3. Η εμπορική δραστηριότητα στο Ναύπλιο κατά το 16ο αιώνα.
β.5.4. Η τοπική αγορά του Ναυπλίου.
β.5.4.1. Γενικά χαρακτηριστικά και λειτουργία της αγοράς.
β.5.4.2. Οργάνωση και κρατική εποπτεία της αγοράς του Ναυπλίου.

6. ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.
α. Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οχυρωματική αρχιτεκτονική το 15ο και το 16ο αιώνα. Οι βενετικές ιδιαιτερότητες στην ελληνική Ανατολή.
β. Οι οχυρωματικές επεμβάσεις της Βενετίας στο Ναύπλιο.
β.1. Γενικά χαρακτηριστικά των οχυρωματικών εργασιών.
β.2. Οι πρώτες οχυρωματικές εργασίες την περίοδο 1390-1462.
β.3. Η αναδιοργάνωση των οχυρώσεων του Ναυπλίου στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα.
β.4. Οι εργασίες στα τείχη το 16ο αιώνα.
γ. Η Ακροναυπλία (Το Φράγκικο Κάστρο, το Κάστρο Τόρον και το Κάστρο των Ελλήνων).
γ.1. Οι οχυρώσεις της Ακροναυπλίας.
γ.1.1. Η Ακροναυπλία πριν από την περίοδο της Βενετοκρατίας.
γ.1.2. Το Κάστρο Τόρον.
γ.1.3. Το Κάστρο των Φράγκων.
γ.1.4. Το Κάστρο των Ελλήνων.
γ.2. Η τοπογραφία της Ακροναυπλίας.
γ.2.1. Το παλάτι του Διοικητή και η Loggia.
γ.2.2. Άλλα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια.
γ.2.3. Οι Εκκλησίες.
δ. Η κάτω πόλη (burgo) του Ναυπλίου.
δ.1. Οι οχυρώσεις στην κάτω πόλη.
δ.1.1. Το ανατολικό τείχος.
δ.1.2. Το «ter(r)aglio ή teragio».
δ.1.3. Το τείχος της παραλίας.
δ.1.4. Το δυτικό τείχος.
δ.2. Η τοπογραφία της κάτω πόλης.
δ.2.1. Η Πύλη της Ξηράς.
δ.2.2. Τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτήρια.
δ.2.3. Το λιμάνι.
δ.2.4. Οι Εκκλησίες.
ε. Οι οχυρώσεις του νησιού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Advertisements

One thought on “ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ Η ΒΕΝΕΤΙΑ (1388-1540), ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

 1. ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΊΛΟΙ,
  είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι αυτο το βιβλίο μου για το Ναύπλιο, το οποίο είναι και η ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ μου βραβεύτηκε από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με το Καυταντζόγλειο Βραβείο.
  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(http://www.deanphil.uoa.gr/klhrodotimata/kaytantzogleio-brabeio/anakoinoseis-kaytantzogleioy.html)
  .
  Ευελπιστώ σύντομα και στην έκδοσή του, μιας και πλέον βρίσκομαι σε συνομιλίες με εκδότες γι΄ αυτό το σκοπό.
  .
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΆΣΤΑΣΗ ΣΑΣ!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s