Πηγές…


Photobucket

 • Βίος και Μαρτύριον του Αγίου Αναστασίου του Ναυπλιέως – 1655

Αφηγηματική Βιογραφία


 • Από την Οθωμανική στην Ελληνική πόλη: οι λειτουργίες της πόλης του Ναυπλίου (1715-1833): κοινωνία, οικονομία και διοίκηση

Συγγραφέας(είς): Φακούρα, Αλίκη Θέματα: Ναύπλιο — Ιστορία, 1715-1833
Ναύπλιο — Κοινωνικές συνθήκες, 1715-1833
Ναύπλιο — Οικονομικές συνθήκες, 1715-1833
Ημερομηνία Έκδοσης: 2006

Εκδότης: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Περιγραφή: Διπλωματική εργασία – Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας,

2006

 • Αρχαία μνημεία Ναυπλίας και Άργους : ήτοι οδηγός Ναυπλίου, Ακροναυπλίας, Παλαμηδίου

Υπό Σπυριδ. Κ. Προφαντοπούλου

Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1895.

 • Τυπολογίες και κατασκευαστικά συστήματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στο Ναύπλιο

Συγγραφέας: Γκιούλη, Βασιλική

Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ – Πολυτεχνική Σχολή

Πάτρα

Ημερομηνία Έκδοσης: 2008-10-01

Περίληψη: Η εργασία αυτή αποτελεί το προιόν μιας μελέτης εμβάθυνσης στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής του 19ου και του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα εντοπίζεται το φαινόμενο του Νεοκλασικισμού.Ειδικότερα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον χώρο του Ναυπλίου, όπου ως πρώτη πρωτεύουσα με μέριμνα της Κυβέρνησης Καποδίστρια έχει ιδιαίτερα έντονη οικοδομική δραστηριότητα.

 • Βίοι Πελοποννησίων ανδρών και των έξωθεν εις την Πελοπόννησον ελθόντων κληρικών στρατιωτικών και πολιτικών των αγωνισαμένων τον αγώνα της Επαναστάσεως

Συγγραφέντες μεν υπό Φωτίου Χρυσανθόπουλου ή Φωτάκου πρώτου υπασπιστού του Θ. Κολοκοτρώνη

εκδοθέντες δε υπό Σταύρου Ανδροπούλου Αρεοπαγίτου.

Εν Αθήναις :

Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου,

1888.

Σελ 338

 • Η γενική απογραφή του πληθυσμού του Ναυπλίου (1825)

Συγγραφέας Βατσάκη, Αργυρώ

Διπλωματική Εργασία

Ρέθυμνο

Ημερομηνία έκδοσης 2001

 • Διάφορα έγγραφα και επιστολαί εκ της συλλογής του υποστρατήγου Γενναίου Κολοκοτρώνη,

αφορώντα τας κατά το 1832 μετά τον θάνατον του Κυβερνήτου Ι. Καποδίστρια συμβάσας κατά την Ελλάδα ανωμαλίας και αναρχίας.

Εκδόντος Χ. Ν. Φιλαδελφέως.

Αθήνησι

1855.

Σελ 246

 • Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

Μετά γεωγραφικού πίνακος του νομού

Υπό Αντωνίου Μηλιαράκη.

Εν Αθήναις : Βιβλιοπωλείον Εστίας

1886

Σελ 636

 • Η κατά το έτος 1770 εν Πελοποννήσω Ελληνική επανάστασις

Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδης

Ημερολόγιον Σκόκου,

Τόμ. 16, Αρ. 0 (1901)

 • Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος.

: Διπλωματικαί, διοικητικαί και ιδιωτικαί, γραφείσαι από 8 Απριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831,

συλλεγείσαι μεν και καταταχθείσαι φροντίσι των Αδελφών αυτού, εκδοθείσαι δε παρά Ε. Α. Βετάν …

Ελληνιστί δε εκδίδονται δαπάναις Π. Δ. Στεφανίτση Λευκαδίου, Ιατρού, μεταφρασθείσαι εκ του Γαλλικού παρά Μιχαήλ Γ. Σχινά.

Αθήνησιν

Τύποις Κωνσταντίνου Ράλλη,

1841-1843.

Σελ 230

 • Ευρετήριο δημοτικού αρχείου Ναυπλίου 1828-1899

Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος

1984

Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε.

Το συγκεκριμένο Ευρετήριο αποτελεί τον οδηγό του Δημοτικού Αρχείου Ναυπλίου χωρίς να ακολουθεί την ταξινόμηση του Αρχείου, όπου διατηρείται η τάξη του φορέα όπως ήταν όταν βρισκόταν σε λειτουργία. Το Ευρετήριο είναι διαρθρωμένο θεματικά, με βάση τα εκάστοτε οργανογράμματα της δημοτικής υπηρεσίας και τις ενδείξεις των φακέλων και των καταστίχων, αλλά και με εσωτερική στην κάθε υποδιαίρεση διαχρονική διάταξη, παρουσιάζει τους τρεις διοικητικούς φορείς (Δημογεροντία Ναυπλίου, Δήμο Ναυπλιέων, Δήμο Ασίνης) με τις θεματικές τους ενότητες στις οποίες αντιστοιχεί το υλικό κάθε υπηρεσίας.

 • Η Αγία Μονή παρά τις ανατολικούς πρόποδας του Παλαμηδίου

Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδης

Αρμονία, Τόμ. 3, Αρ. 9 (1902)

 • Ιωάννης Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδος

Α.Μ. Ιδρωμένος.

Αθήνα

Καραβίας

1986.

 • Η μετά την πτώσιν του Μεσολογγίου και προ της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου κατάστασις των πραγμάτων έν Ναυπλίω

(Έκθεσις του κ. Πετρίνη απεσταλμένον του έν Παρισίοις φιλελληνικού κομιτάτου προς τον Πρόεδρον αυτού αείμνηστου Εϋνάρ)

Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδης

Αρμονία, Τόμ. 2, Αρ. 9 (1901)

 • Σύντομος αφήγησις του βίου του Ιωάννου Καποδιστρίου

Υπό Λ. Σ. Βροκίνη.

Εν Κερκύρα: Τυπογραφείον «Ερμής»,

1886.

Σελ 36

 • Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836

Υπαγόρευσε Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης.

Αθήνησιν :Τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως,

1846.

Σελ 310

 • Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως

στιχολογηθείσα παρά Μάνθου Ιωάννου του εξ Ιωαννίνων με προσθήκην άλλων αξιολόγων υποθέσεων και αφιερωθείσα τω εντιμοτάτω και ευγενή κυρίω Ιωάννη Δημητρίου.

Εν Βενετία : Εκ της Ελληνικής Τυπογρ. του Φοίνικος,

1863.

Σελ 60

 • Η Ναυπλία : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ημάς

Ιστορική μελέτη Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδου.

Εν Αθήναις

Τυποις Εκδοτικής Εταιρείας,

1898.

Σελ 659

 • Ελληνικαί εαριναί ημέραι: Ναύπλιον-Τιρύνς-Άργος

Εδουάρδος Εγγελ

Ημερολόγιον Σκόκου, Τόμ. 3, Αρ. 0 (1888)

 • Ο επίσκοπος του Δαμαλά

Μιχ. Γ. Λαμπρυνίδης

Ημερολόγιον Σκόκου, Τόμ. 25, Αρ. 0 (1910)

 • Ο Εύπατρις

Ήτοι ο Εμφύλιος πόλεμος ή τα εν Αθήναις τελευταία συμβάντα του Ιουνίου 1863. Δράμα πρωτότυπον εις πράξεις επτά

Υπό Ευαγγέλου (του Αρνιωτάκη).

Εν Αθήναις :Τύποις Αντωνίου Λαμπρινίδου,

1866.

Σελ 68

 • Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως ρώσος διπλωμάτης και υπουργός των εξωτερικών

Σ. Θ. Λάσκαρις

Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, Τόμ. 11, Αρ. 11 (1932)

 • Ιστορία του Ιωάννου Καποδιστρίου κυβερνήτου της Ελλάδος : (1828-1831)

Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδου.

Εν Αθήναις : Εκδοτικόν βιβλιοπωλείον Π. Ε. Ζαννουδάκη,

1894.

Σελ 530

 • Από τας παραδόξους φυσιογνωμίας των χρόνων της Ελληνικής Επαναστάσεως: Ο Τσοπανάκος

Μιχ. Λαμπρυνίδης

Ημερολόγιον Σκόκου, Τόμ. 20, Αρ. 1 (1905)

 • Οι Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον : Ύδρα -Σπέτσαι

Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδου ,

Η χερσόνησος του Αίμου και οι κάτοικοι αυτής (Επίμετρον).

Εν Αθήναις (Τυπογραφείον ¨Εστία¨ Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη) 1907

 • Οι θεσμοί παρ’ Έλλησιν :Ιστορική επισκόπησις

Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδου.

Εν Αθήναις :Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου,

1903.

 • Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως

Μετάφρασις νέα συμπεπληρωμένη με 50 χρωματιστάς εικόνας εκ της πινακοθήκης του Μονάχου

Φ. Πουκεβίλλ.

Εν Αθήναις: Εκδοτικόν γραφείον Κωστή Χαιροπούλου,

1901.

Σελ 1080

 • Συλλογή τοπικών της Ελλάδος συνηθειών

εξ επισήμων προς την Ελλ. Κυβέρνησιν των τοπικών αρχών απαντήσεων. Και απόσπασμα της Περί Συνηθειών Πραγματείας, κατά το ρωμαϊκόν δίκαιον, του Δ. Χρ. Φρεδ. Γλουκ(Gluck) μεταφρασθέν εκ του Γερμανικού

Υπό Λ. Χρυσανθοπούλου.

Αθήνησι :Τύποις Μιλτιάδου Κ. Γκαρπολά,

1853

Σελ 223

 • Τα μετά τον Όθωνα

ήτοι ιστορία της μεσοβασιλείας και της βασιλείας Γεωργίου του Α’. (1862-1898)

Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδου

Αθήνα 1898,

Σελ 801

 • Το Οπλοστάσιο του Ναυπλίου

Γιάννης Ρούσκας Αρχιπλοίαρχος Πολεμικού Ναυτικού ε.α.

Ιστορικός Ερευνητής

Περιοδικό Αρχαιολογία

 • Η συμβολή της Τυπογραφίας στη Στήριξη της Επανάστασης του 1821

Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος

Δρούλια – Μητράκου, Έλλη

2000

Βουλή των Ελλήνων

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στα ελληνικά τυπογραφεία κατά την περίοδο της επανάστασης του 1821. Περιγράφονται συγκεκριμένα τυπογραφεία και περιλαμβάνονται περιγραφές και απεικονίσεις προκηρύξεων, συνταγμάτων, φυλλαδίων και βιβλίων της εποχής.

 • Πρόσωπα και πράγματα εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως: η Ψωροκώσταινα

Μ. Γ. Λαμπρυνίδης

Ημερολόγιον Σκόκου, Τόμ. 20, Αρ. 1 (1905)

 • Η Τυπογραφία στο Νέο Ελληνικό Κράτος (1828-1884)

Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος

2000

Βουλή των Ελλήνων

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξέλιξη της εθνικής τυπογραφίας στο Νέο Ελληνικό κράτος κατά τη περίοδο 1828-1884. Ειδικότερα παρέχονται λεπτομέρειες για την τυπογραφία στην Αθήνα (1835-1884), το Ναύπλιο (1828-1879), την Αίγινα (1828-1839) και την Ερμούπολη της Σύρου (1828-1862). Περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για τα τυπογραφεία στις ελληνικές περιφέρειες στην ομογένεια και τη διασπορά (1828 -1863).

 • Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Μιχαηλ Γ. Λαμπρυνίδης

Ημερολόγιον Σκόκου, Τόμ. 17, Αρ. 0 (1902)

 • Μία σελίς εκ της ιστορίας του Ναυπλίου

Μ. Γ. Λαμπρυνίδης

Εστία, Τόμ. 7, Αρ. 181 (1879)

 • Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαιδεία …

Αθήναι :

Έκδοσις Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαιδείας,

Τόμος 2ος – 4ος – 5ος – 6ος

[1929].

 • Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως

Σπυρίδωνος Τρυκούπη.

Εν Λονδίνω :Εκ της εν τη αυλή του ερυθρού λεοντος Tυπογραφίας Ταϋλόρου και Φραγκίσκου,

1853

Τόμος Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄.

 • Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

Κ. Παπαρρηγόπουλου

Από της επαναστάσεως του 1821 μέχρι της τελευταίας περιόδου του Αγώνος

Τόμος 6ος – Μέρος Πρώτο

Από της τελευταίας περιόδου του Αγώνος μέχρι το 1881

Τόμος 6ος – Μέρος Δεύτερο Α΄

Από της μετά του Ελληνικού Βασιλείου Ενώσεως Θεσσαλίας και Ηπείρου (1881) μέχρι του 1930

Τόμος 6ος – Μέρος Δεύτερο Β΄

 • Ο προσανατολισμός των Μουσουλμανικών Τεμενών στο Άργος και το Ναύπλιο

Ξηνταρόπουλος, Σπύρος Δ.

Διπλωματική Εργασία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2009

 • Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως

Υπό Φωτάκου πρώτου υπασπιστού του Θεοδώρου Κολοκοτρώνου.

Αθήνησι

Τύποις και βιβλιοπολείω Π.Δ Σακελλάριου,

1858.

Σελ 294

 • Σύντομος Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι της βασιλείας του Όθωνος

Υπό Μ. Ι. Βρατσάνου,

Εν Αθήναις:

Παρά τω εκδότη Σ. Κ. Βλαστώ,

1892.

Σελ 176

 • Επίτομο Λεξικό Της Ελληνικής Ιστορίας

Λεξικογραφική παρουσίαση της Ελληνικής Ιστορίας

ΠΡΟΣΩΠΑ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΧΑΡΤΕΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Επιμέλεια: Βαγγέλης Δρακόπουλος – Γεωργία Ευθυμίου

ΤΟ ΒΗΜΑ – 2004

 • Οι Βαυαροί στην Ελλάδα

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Yπεύθυνος «Eπτά Hμερών»:
BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

KYPIAKH 29 AYΓOYΣTOY 1993

 • Ι. Καποδίστριας – Πορεία δόξας και τραγωδίας

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Yπεύθυνος «Eπτά Hμερών»:
BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

ΣABBATO 25 – KYPIAKH 26 MAPTIOY 1995

 • Ναύπλιο: Μια μακραίωνη πορεία…

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Yπεύθυνος «Eπτά Hμερών»:
BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

KYPIAKH 12 NOEMBPIOY 1995

 • Ο λοιμός εν Ναυπλίω

Φωτάκος

Ημερολόγιον Σκόκου, Τόμ. 8, Αρ. 1 (1893)

 • Σκηναί πατριωτικαί εν Ναυπλίω κατά την κρισιμωτάτην περίοδον του εθνικού ημών αγώνος

Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδης

Αρμονία, Τόμ. 3, Αρ. 1 (1902)

 • Ο κυβερνήτης του Μωρέως

Ε. ΡΑΣΙΝ

μτφρ. Εύη Βαγγελάτου

Εκδόσεις Κέδρος

Αθήνα 1982

 • Πέραν του Ισθμού : Πελοποννησιακαί εντυπώσεις και αναμνήσεις

Σπυρίδωνος Παγανέλη.

Εν Αθήναις

Εκδότης Γεώργιος Κασδόνης Τύποις Αδελφών Περρή,

1891

 • Greece : pictorial, descriptive and Historical

by Christopher Wordworth, D. D. with upwards of three hundred and fifty engravings on wood and twenty-eight on steel, illustrative of the scenery, architecture, and costume of that country.

Wordsworth Christopher

London

Wm. S. Orr and Co., Paternoster Row.,

1844.

 • La Grece continentale et la Moree : Voyage, sejour et etudes historiques en 1840 et 1841

par J.-A. Buchon

Paris

Librairie de Charles Gosselin,

1843.

 • Peloponnesus : notes of study and travel.

By William George Clark

London

John W. Parker and son,

1858.

 • The spirit of the East, : Illustrated in a journal of travels through Roumeli during an eventful period

by D. Urquhart

London

Henry Colburn, Publisher,

1838.

 • Travels in the Morea : With a map and plans

by William Martin Leake

London

John Murray,

1830

«Κοιμάται Πάνοπλη» Άγγελος Τερζάκης

Πρόνοια Ναυπλίου – Περιδιάβαση στο Χώρο και το Χρόνο – Εισαγωγή

Πρόνοια Ναυπλίου – Περιδιάβαση στο Χώρο και το Χρόνο – 1200- 589 πχ

Πρόνοια Ναυπλίου – Περιδιάβαση στο Χώρο και το Χρόνο – 1000 – 1686 μχ

Πρόνοια Ναυπλίου – Περιδιάβαση στο Χώρο και το Χρόνο – 1687 – 1715 μχ

Πρόνοια Ναυπλίου – Περιδιάβαση στο Χώρο και το Χρόνο – 1715 – 1822 μχ

Πρόνοια Ναυπλίου – Περιδιάβαση στο Χώρο και το Χρόνο – 1828 – 1832 μχ

Πρόνοια Ναυπλίου – Περιδιάβαση στο Χώρο και το Χρόνο – 1833 – 1836 μχ

Πρόνοια Ναυπλίου – Περιδιάβαση στο Χώρο και το Χρόνο – Σήμερα

2 σκέψεις σχετικά με το “Πηγές…

 1. Παράθεμα: Ιωάννης Καποδίστριας, Ο Ιδρυτής Της Ελλάδας « Ματιές στο Ναύπλιο…

 2. Παράθεμα: Αφηγηματική Βιογραφία του Αγίου Αναστασίου του Ναυπλιέως « Ματιές στο Ναύπλιο…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s